Home » Leren en ontwikkelen » Stimuleren van leercultuur

Stimuleren van leercultuur

Leren kan alleen als werknemers weten wat er kan en mogelijk is op het gebied van leren. En als ze dit zelf ook willen en durven. Vanuit de werkgever moeten er passende mogelijkheden zijn om te mogen leren. Aan de slag gaan met deze aspecten van leren vraagt zowel wat van de werknemer als van de werkgever.