Home » Tools » Vergroot werknemerscompetenties met WerkPlekOpleiden
Tool

Vergroot werknemerscompetenties met WerkPlekOpleiden

WerkPlekOpleiden (WPO) is een methode die werkleiders kunnen inzetten om op een systematische manier bij werknemers competenties te ontwikkelen. De werknemer leert via praktische instructies en opdrachten gedrag aan dat gewenst is in een werksituatie. Na enige tijd wordt getoetst of de werknemer dit gedrag eigen heeft gemaakt.

Ontwikkeltraject starten

De werknemerscompetenties die bij WPO gebruikt worden, zijn beschreven als 20 gedragscomponenten. De methode bestaat uit drie moeilijkheidsniveaus. Het hoogste niveau komt volledig overeen met mbo 1 niveau (entree-niveau, AKA = Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). De verschillende niveaus bieden de mogelijkheid een ontwikkeltraject te starten voor mensen voor wie het entree-niveau te hoog gegrepen is.

Werkwijze

Het programma Werkfit op de WERK-portal.nl is gebaseerd op deze methodiek. Dit programma bestaat uit 20 modules (de 20 gedragscomponenten). Elke module bevat twee lessen. Per les kan je kiezen uit drie niveaus: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. In totaal bestaat het programma dus uit 120 lessen. De WPO-methodiekbeschrijving en de offline materialen kunnen bij SBCM opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info.sbcm@caop.nl.

Nieuwe versie

De SBCM WPO-methodiek is in 2009 ontwikkeld en jaren actief gebruikt en tot 2016 doorontwikkeld  en ondersteund vanuit SBCM.  Een aantal jaren heeft de methodiek niet meer op onze website gestaan. Anno 2024 lijkt er in het veld  (weer) behoefte te zijn aan een dergelijke methodiek. SBCM is momenteel aan het kijken in hoeverre de methodiek en de materialen aangepast moeten worden. Via de SBCM nieuwsbrief houden we organisaties hiervan op de hoogte.

Doe mee!

Heeft jouw bedrijf interesse om straks deel te nemen aan dit ontwikkelnetwerk? Stuur dan een e-mail naar info.sbcm@caop.nl. We nemen vervolgens contact met je op en vertellen je meer over het ontwikkelnetwerk.

Meer informatie?

Delen op socials