Home » Tools » Checklist voor het inrichten van ontwikkelroutes
Tool

Checklist voor het inrichten van ontwikkelroutes

Als sociaal ontwikkelbedrijf wil je werknemers ondersteunen bij hun ontwikkeling. Maar hoe kom je tot een concrete en werkbare visie op ontwikkeling? En wat is nodig om die visie te borgen in je organisatie? Om organisaties daarbij te helpen en zo invulling te geven aan ontwikkeling, is de checklist voor het inrichten van ontwikkelroutes ontwikkeld.

De checklist is bedoeld voor vraagstukken over het doel en de inrichting van ontwikkeltrajecten. Leidend daarbij is enerzijds het belang om ontwikkelroutes te kunnen bieden die passen bij de kenmerken, behoeften, leerstijlen en arbeidsmarktkansen van de medewerker. En anderzijds is het de bedoeling om aan te sluiten bij de Participatiewet en de opdrachtgever.

Over de checklist
De ´checklist inrichten ontwikkelroutes´ is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door TNO. Het onderzoek richtte zich op achterhalen wat er nodig is om een leven lang ontwikkelen in sociaal ontwikkelbedrijven te stimuleren, en hoe de inzet van technologie hierin een rol kan spelen. Als onderdeel van dit onderzoek is een casestudy uitgevoerd bij twee sociaal ontwikkelbedrijven.

Actualisatie van WPO als vervolgactie

Naar aanleiding van dit onderzoek gaat SBCM de in het verleden ontwikkelde methodiek WerkPlekOpleiden (WPO) stapsgewijs actualiseren en in een andere vorm aanbieden. Daarbij staat niet de methodiek centraal, maar de toepassing. In de eerste helft van 2024 wordt met vijf sociale ontwikkelbedrijven een start gemaakt om te komen tot een basis voor de verdere uitwerking van een plan van aanpak. Dit is naar verwachting rond de zomer gereed. We willen andere bedrijven uitnodigen om hierbij aan te haken! Meer hierover lees je op onze website.

Meer informatie?

Downloads

Delen op socials