Home » Leren en ontwikkelen » Praktijkleren en vakvaardigheden

Praktijkleren en vakvaardigheden

Vaak leren werknemers van sociale ontwikkelbedrijven en uit leerwerktrajecten het beste als zij vaardigheden kunnen opdoen door te leren op de werkvloer. Oftewel, leren in de praktijk. De meeste sociale ontwikkelbedrijven passen praktijkleren al toe. SBCM ondersteunt hen met activiteiten om het praktijkleren nog sterker vorm te geven. Dat past ook goed binnen de ontwikkeling om praktijkleren aan te sluiten op de Mbo-kwalificatiestructuur.