Home » Tools » Praktijkleren met praktijkverklaring als ontwikkelinstrument
Tool

Praktijkleren met praktijkverklaring als ontwikkelinstrument

Praktijkleren met praktijkverklaring is een goed ontwikkelinstrument om binnen sociale ontwikkelbedrijven aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat de KBA Nijmegen in opdracht van SBCM heeft uitgevoerd in 35 arbeidsmarktregio’s. Hoewel het potentieel van dit instrument al duidelijk is, liggen er nog kansen om het in de praktijk nog effectiever te benutten.

Ontstaan praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren met praktijkverklaring is ontstaan in 2018 in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Destijds zijn 23 regionale en drie landelijke pilots gestart. Deze pilots zijn door KBA Nijmegen geëvalueerd. In 2021 heeft het kabinet besloten, vanwege de coronacrisis,  om bijscholing en omscholing te stimuleren via praktijkleren in het mbo, wat kan leiden tot het behalen van een praktijkverklaring, een mbo-certificaat of diploma.

Inzet praktijkleren met praktijkverklaring

Uit het onderzoek van de KBA Nijmegen blijkt dat praktijkleren met praktijkverklaring wordt ingezet voor de vaste Wsw-werknemers, werknemers die vanuit de participatiewet en doelgroepenregelingen in dienst zijn bij sociale ontwikkelbedrijven. Van de deelnemers met een praktijkverklaring werkt 22% bij een externe werkgever, werkt 37% bij een sociaal ontwikkelbedrijf en is 6% begonnen met een vervolgopleiding.

Tips en suggesties

Benut praktijkleren nog beter met de volgende aanbevelingen:

  • Sociale ontwikkelbedrijven kunnen hun meerwaarde beter laten zien bij de verdere uitbreiding van praktijkleren met de praktijkverklaring.
  • Landelijke beleidsmakers kunnen zorgen voor een duidelijke en transparante positie en financiering van praktijkleren met de praktijkverklaring.
  • Arbeidsmarktregio’s kunnen heldere beleidskeuzes maken over het gebruik van praktijkleren met de praktijkverklaring en ook het leven lang ontwikkelen stimuleren, gebruikmakend van de mogelijkheden van praktijkleren met de praktijkverklaring.

Direct naar de informatie

Download het rapport

Delen op socials