Maak kennis met MedeZeggenschap SW (MZSW)

In opdracht van de CAO-partijen ondersteunt SBCM de medezeggenschap in sociaal ontwikkelbedrijven. Dit doen we met een informatiecentrum, regionaal overleg, een landelijk netwerk voor secretarissen, een nieuwsbrief en het jaarlijkse MZSW-congres.

Bij veranderingen en vernieuwingen in bedrijven speelt  medezeggenschap een belangrijke rol. Denk aan fusies, aanpassingen in het personeelsbeleid of andere organisatorische veranderingen. Als OR-lid verbind je de grote lijnen met de praktijk van je collega’s en jezelf in de SW, waarbij het streven naar passend, betaald en duurzaam werk altijd voorop staat.

MZSW.nl

Je vindt alle informatie op www.mzsw.nl, dé hub voor OR-leden in sociaal ontwikkelbedrijven.

“Medezeggenschap gaat niet alleen over grote vraagstukken zoals organisatieveranderingen, maar ook over de dagelijkse gang van zaken. Als werknemers aangeven dat de reiskosten zo hoog zijn dat ze niet meer naar het werk kunnen, heb je als OR iets om je zorgen over te maken. Het is dan fijn dat je OR-leden van andere bedrijven regelmatig spreekt om tips uit te wisselen, adviezen te delen en zo nodig samen op te trekken in een regio.

Via MZSW kom je in contact met andere ondernemingsraden, hoor je wat er speelt, hoe een OR iets aanpakt en wie je daarvoor nodig hebt.”

Arjan van der Borst, projectleider

Direct naar de informatie

Vragen? Neem contact op