Home » Arbo en veilig werken » Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

!!Let op: op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van deze arbocatalogus. Zodra dit is afgerond, wordt de nieuwe informatie op deze pagina geplaatst.
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor actuele  informatie. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Petra Oldenhage via p.oldenhage@caop.nl

PSA omvat allesstress op het werk kan veroorzaken. Denk aan werkdruk,agressie, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Als mensen gestrest raken, spelen
emoties een grote rol. Zo kunnen sommige werknemers goed omgaan met stress, terwijl anderen er meer moeite mee hebben. Op deze pagina vind je tips om PSA onder werknemers te verminderen.

Waarom van belang?

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde, psychische klachten. In de sociale werkgelegenheid krijgt dit extra aandacht. Er is voortdurend oog voor mogelijke stress die het werk met zich meebrengt en de belasting die een werknemer aan kan. Daarnaast hebben sociale ontwikkelbedrijven te maken omstandigheden die de kans op PSA kunnen vergroten, zoals de instroom van nieuwe doelgroepen, verandering in werksoorten, leegloop of detachering. Als er sprake is van werkstress dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de werknemer.

Hoe pak je dit aan?

Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om PSA te voorkomen en zo veel mogelijk te beperken. In de Arbocatalogus SW staan praktische tips om werkstress aan te pakken. Voor risico’s als gevolg van Agressie & Geweld kun je de deelcatalogus Agressie en geweld gebruiken.