Home » Arbo en veilig werken » Agressie en geweld

Agressie en geweld

!!Let op: op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van deze arbocatalogus. Zodra dit is afgerond, wordt de nieuwe informatie op deze pagina geplaatst.
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Petra Oldenhage via p.oldenhage@caop.nl

Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren voorkomen. Denk aan verbale en non-verbale agressie, bedreigingen, pesten of zelfs fysiek geweld. Dit kan tussen collega’s gebeuren, maar ook van buitenaf door bijvoorbeeld boze bezoekers aan de balie of mensen die negatief zijn tegen werknemers. Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier en veilig kan werken, behandelt de Arbocatalogus SW dit onderwerp.

 

Aandacht voor agressie en geweld

Niet iedereen kan even goed omgaan met agressie en geweld op het werk of daarbuiten. Daarom is het belangrijk extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. Zo voorkom je dat werknemers uitvallen door stress, minder goed presteren of zich niet goed kunnen ontwikkelen.

Hoe pak je dit aan?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om psychosociale arbeidsbelasting, waaronder agressie en geweld, te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. In de Arbocatalogus SW staat beschreven aan welke normen de organisatie moet voldoen en hoe je agressie en geweld kunt aanpakken.