Home » Praktijkvoorbeelden » Directie Ferm Werk aan het woord over LLO
Praktijkvoorbeeld

Directie Ferm Werk aan het woord over LLO

Het interview met Guido Eggermont van Ferm Werk is de negende in de reeks van directeuren en/of MT-leden aan het woord over Leven Lang Ontwikkelen. In deze interviewreeks vertellen zij over hoe hun medewerkers de SBCM Topperverkiezing 2022 ervaarden, wat zij als organisatie doen om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

Vertaalslag naar de praktijk

Zorgen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, staat bij Ferm Werk hoog in het vaandel. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Niet alleen aan het leren van de nieuwe vaardigheden, maar ook aan het vervolgens in praktijk brengen van hetgeen dat geleerd is. “Met alleen scholing/training bereikten we vaak geen blijvende resultaten. Juist de vertaalslag naar de praktijk en ondersteuning op de werkvloer van hetgeen geleerd is, is zo belangrijk,” aldus Guido Eggermont, directeur van Ferm Werk.

De medewerkers van Ferm Werk krijgen jaarlijks een ontwikkelgesprek. Hierin maken zij afspraken over aan welke doelen ze gaan werken. “Veelal zijn dit kleine en haalbare doelen waarmee men verder komt op met name het werkvlak. Dit kunnen praktische- of vakvaardigheden zijn, maar ook kan je denken aan taal of voor jezelf opkomen. Ontwikkelingsdoelen waar men op de werkvloer direct mee aan de slag kan met ondersteuning van de werkleiding,” zo vertelt Guido.

Daarnaast kunnen medewerkers een vakopleiding volgen en werkervaring opdoen via de werkleerlijnen horeca, schoonmaak en logistiek. Verder vertelt Guido dat ze bij Ferm Werk werken met Start Werk & Blijf Veilig: “Dit is een programma waarbij we op een zeer laagdrempelige manier op een niveau wat aansluit bij de doelgroep informatie over veilig werken kunnen geven.” Zo krijgen medewerkers een kans om een veiligheidsdiploma te halen, met als doel om uit te stromen naar een (detacherings)plek in een regulier bedrijf.

Eigen draai aan festival Sterk aan het Werk

Ontwikkeling is dus een belangrijke pijler binnen Ferm Werk. Eén van de middelen die zij daarvoor inzetten is festival Sterk aan het Werk van SBCM. Zo vertelt Guido dat ze hier volop gebruik van maken: “Wij hebben het Sterk aan het werk project omarmd en geïntegreerd. We gebruiken de formats en de onderwerpen, en hebben deze gepersonaliseerd naar onze eigen organisatie. Door middel van verschillende workshops behandelen wij de onderwerpen. Wij zijn hier in februari mee gestart en gaan deze eind september feestelijk afsluiten. De groepen worden in de workshops begeleid door onze eigen praktijkopleiders en we doen dit op de verschillende afdelingen die we hebben. Hierdoor is het onderwerp goed in de praktijk toe te lichten en komen de deelnemers ook in contact met verschillende werkzaamheden en verschillende Praktijkopleiders.“

De Topperverkiezing

Volgens Guido heeft hun aanpak erin geresulteerd dat het festival Sterk aan het Werk veel meer in de organisatie is gaan leven, maar ook de Topperverkiezing heeft daaraan bijgedragen. In 2022 werd Ferm Werk medewerker Kenneth Jalimsingh verkozen tot de Topper van regio Midden. Guido vertelt dat dit niet alleen Kenneth een boost heeft gegeven, maar dat het ook anderen inspireert: “Alleen deelname aan het Sterk aan het werk festival was voor Kenneth al goed geweest, maar de nominatie en het winnen van de Topperverkiezing heeft gemaakt dat hij, voor zover dat kan, nog meer zijn best doet. We zijn ook hartstikke trots op hem. Op deze manier is het ook uitgedragen naar de rest van de collega’s: iedereen kan leren, soms met kleine stapjes maar uiteindelijk zijn er altijd mogelijkheden.”

Guido raadt andere bedrijven aan om ook een Topper te nomineren, en niet alleen om de medewerkers in het zonnetje te zetten: “Wat wij hebben gezien is dat onze medewerker de nominatie al als een beloning en erkenning zag, dat is al prachtig en gun je iedereen! Daarnaast is het ook geweldig voor de betrokkenen en begeleiding eromheen. Leren is leuk maar begeleiden net zo zeer!” Maar dat vertellen ze je graag zelf in deze video.

Handige tips van Guido

Bij Ferm Werk wordt dus volop gebruik gemaakt van festival Sterk aan het Werk. Guido ziet dat hun aanpak goed werkt: “Door thema’s zelf te behandelen door de eigen begeleiding op de afdeling, wordt alles heel concreet en leert iedereen van elkaar. Medewerkers onderling maar ook de begeleiding. Het stimuleert de samenwerking op alle vlakken en geeft een breder beeld van waar we allemaal mee bezig zijn. Een verspreiding over het jaar helpt ook dat de onderwerpen goed blijven hangen, maar dat er ook goed aandacht is voor de combinatie van werken en leren.”

Nog een handige tip die Guido andere bedrijven wil meegeven, is om het aanbod te personaliseren. Zo maakte Ferm Werk deze eigen flyer om de medewerkers op de hoogte te brengen en te enthousiasmeren. Ook kregen medewerkers deze door Ferm Werk ontwikkelde deelnemerskaart. Hierop kunnen de afgehandelde onderwerpen worden afgevinkt. Bij afronding van de kaart ontvangen deelnemers een gelukspoppetje. “Door deze tastbare voorwerpen zijn de deelnemers enorm gemotiveerd om deel te nemen en verder te gaan,” vertelt Guido. Zelf aan de slag gaan met festival Sterk aan het Werk? Kijk dan op archief.sbcm.nl/sterkaanhetwerk voor meer informatie.

Direct naar de informatie

Delen op socials