Home » Tools » Model RI&E als basis voor de Risico Inventarisatie en -Evaluatie
Tool

Model RI&E als basis voor de Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Sociale ontwikkelbedrijven kunnen het Model RI&E gebruiken als basis voor de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het model is een goede en betrouwbare basis voor het uitvoeren van een RI&E. Het is opgesteld door deskundigen uit de sector, waaronder enkele gecertificeerde kerndeskundigen.

Vragenlijsten

Het Model RI&E bestaat uit twee afzonderlijke vragenlijsten. Deel A behandelt de risico’s die van toepassing zijn op de gehele organisatie, terwijl Deel B zich richt op de risico’s die specifiek zijn voor een bepaalde afdeling, locatie, of een specifieke activiteit, zoals groenvoorziening of industrie. Het is belangrijk op te merken dat het Model RI&E geen goedgekeurde branche RI&E is en dat de inhoud niet is voorgelegd aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat je na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak deze documenten moet laten beoordelen door de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige.

Download de vragenlijsten hieronder. Deze kun je eenvoudig aanpassen aan de bedrijfskenmerken en -risico’s van jouw organisatie.

Vragenlijst algemeen (deel A)

Vragenlijst voor een specifieke afdeling (deel B)

Word lid van de groep Arbocatalogus SW

De werkgroep die dit model opgesteld heeft, toetst jaarlijks de inhoud op actualiteit en stelt deze waar nodig bij. Heb je opmerkingen of verbeteringen ten aanzien van het Model RI&E? Plaats deze dan in de Linkedingroep Arbocatalogus SW. Op deze pagina delen wij onze bevindingen, vragen en antwoorden.

Direct naar de informatie

Delen op socials