Model RI&E voor de SW

Model RI&E voor de SW

De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in een SW-organisatie. De Model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud is ook niet voorgelegd aan de Inspectie SZW. Dit houdt in dat na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak deze zelf ter toetsing moet worden voorgelegd aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Voordeel van de model RI&E is dat het een goede en betrouwbare basis is voor het uitvoeren van een RI&E. De model RI&E is opgesteld door deskundigen uit de branche zelf, waaronder enkele gecertificeerde kerndeskundigen.

De model RI&E bestaat uit twee vragenlijsten. In deel A worden de risico’s beschreven die gelden voor de gehele organisatie en deel B worden de risico’s beschreven die gelden voor een specifieke afdeling, een locatie of een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld Groenvoorziening of Industrie. Download de vragenlijsten als excel- , pfd- of wordbestand. Na downloaden is het eenvoudig aan te passen aan de bedrijfskenmerken en –risico’s van de eigen organisatie.

Lees voor gebruik eerst de handleiding.

Downloads

Handleiding model RI&E SW (pdf)

Vragenlijst algemeen (deel A)

Vragenlijst voor een specifieke afdeling (deel B)

De werkgroep die het model RI&E heeft opgesteld, zal jaarlijks de inhoud op actualiteit toetsen en bijstellen, of eerder als dat nodig blijkt. Heb je opmerkingen of verbeterpunten heeft ten aanzien van de model RI&E? Dan vragen wij je om deze als discussie te plaatsen op de LinkedIngroep Arbocatalogus SW. Op deze wijze delen we onze bevindingen, vragen en antwoorden. Als je nog geen lid bent van deze LinkedIngroep kun je je via LinkedIn aanmelden.