Model RI&E voor de SW

Model RI&E voor de SW

Aan de slag met een Risico Inventarisatie & -Evaluatie? Gebruik het Model RI&E voor de SW als basis voor een RI&E op maat. Het model vormt een goede en betrouwbare basis en is opgesteld door deskundigen uit de branche zelf, waaronder gecertificeerde deskundigen.

Het model RI&E bestaat uit een handleiding en twee vragenlijsten. In de algemene vragenlijst worden de risico’s beschreven die gelden voor de gehele organisatie. In de andere vragenlijst worden de risico’s beschreven die gelden voor een specifieke afdeling, een locatie of een bepaalde activiteit. Iedereen is vrij om de vragenlijsten aan te passen aan de eigen bedrijfskenmerken en -risico’s. Het model RI&E wordt elk jaar getoetst op actualiteit (of eerder als dat nodig blijkt).

Lees de handleiding van het model RI&E SW

Vragenlijst RI&E algemeen

Excel
PDF

Vragenlijst RI&E voor een specifieke afdeling

Excel
PDF

Bekijk het overzicht met verwijzingen voor meer informatie.

Zelf voorleggen aan Inspectie SZW

Let op: het model RI&E is geen goedgekeurde branche-RI&E. De inhoud is niet voorgelegd aan de Inspectie SZW. Dit houdt in dat je na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak deze zelf moet voorleggen aan de arbodienst of een gecertificeerde deskundige.

Opmerkingen

Heb je opmerkingen of verbeterpunten voor het model RI&E? Plaats deze als discussie op de LinkedIngroep Arbocatalogus SW