Home » Tools » Branchemodellen inclusief werkgeven
Tool

Branchemodellen inclusief werkgeven

Steeds meer werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. Toch blijven er veel vraagtekens bestaan, bijvoorbeeld over de invulling van de taken. De branche modellen voor “inclusief werkgeven” tonen aan welke functies en verantwoordelijkheden binnen de verschillende sectoren geschikt zijn voor mensen uit deze doelgroep.

Voor wie?

Deze branche modellen stellen directeuren, HR-adviseurs en controllers in staat om kennis te vergaren en actie te ondernemen met betrekking tot het in dienst nemen van mensen met een beperking. Als professional kun je werkgevers helpen de onduidelijkheden weg te nemen, onder andere door middel van praktijkvoorbeelden van collega’s. Dit verlaagt de drempel om met inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Inhoud

Cedris, SBCM en AWVN hebben vijf branche modellen ontwikkeld voor:

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • sport
  • umc’s
  • kunststof en rubber

Wil je als brancheorganisatie ook kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking? Een ‘Branchemodel inclusief werkgeven’, dat speciaal op de branche is afgestemd, kan daarbij helpen. In het informatieblad lees je hoe je dat aanpakt.

Sectormodel primair onderwijs

Sectormodel voortgezet onderwijs

Branchemodel Sport

Sectormodel umc’s

Branchemodel Kunststof en rubber

 

Direct naar de informatie

Delen op socials