Home » Tools » Toolbox Aanpak Roken
Toolbox

Toolbox Aanpak Roken

Door stoppen met roken te bevorderen is veel gezondheidswinst te behalen, bij uitstek in SW-organisaties waar relatief veel medewerkers roken. De toolbox Aanpak Roken biedt praktische handvatten en inspiratie voor SW-bedrijven om stappen te zetten naar een rookvrije(re) organisatie. De toolbox is gebaseerd op de ervaringen van vijf SW-bedrijven. Zij hebben samen met het Trimbos-Instituut deelgenomen aan de pilot ‘Aanpak roken in de SW’.

De toolbox bestaat uit meerdere onderdelen. De basis vormt de publicatie ‘Naar een rookvrije(re) SW’ met praktische handvaten voor de ontwikkeling van een aanpak roken. Bij de publicatie horen 8 verdiepende documenten en hulpmiddelen. Deze zijn ook eigenstandig te gebruiken en zijn daarom apart te downloaden.

Verdiepende documenten en hulpmiddelen :

1. Denkbeelden over verslaving
2. Vragenlijsten Rookprevalentie
2a Versie rokers

2b Versie niet-rokers

2c Versie werkleiders

Meer informatie

  • Kwaliteitsregister Stoppen met Roken
    In het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vind je professionals die effectief bewezen stoppen-met-rokeninterventies aanbieden. Je kunt zoeken op naam, plaats, of interventiemethode.
  • Rokeninfo voor professionals
    Op de website Rokeninfo van het Trimbos Instituut vinden mensen die willen stoppen met roken informatie en hulp. De site bevat ook een onderdeel voor professionals in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten.
  • Aanpak Stoppen met Roken voor de SW 
    Samen met het Trimbosinstituut zijn SW-bedrijven in 2016 met elkaar in gesprek gegaan over de aanpak van roken. SBCM was hier bij en gaf een presentatie over het rookgedrag van SW-medewerkers en hoe je hier als organisatie iets tegen kan doen.