Home » Onderzoeken » Publicatie: switchen van dagbesteding naar (beschut) werk
Onderzoek

Publicatie: switchen van dagbesteding naar (beschut) werk

Ben je werkzaam bij een gemeentelijke instelling en wil je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden bij de overgang van dagbesteding naar werk? Zoek je naar effectieve benaderingen om dit het beste aan te pakken? Lees dan de publicatie Lees dan de publicatie ‘Swimpel Switchen van dagbesteding naar werk’

Praktijkvoorbeelden gemeenten

De publicatie ‘Simpel Switchen van dagbesteding naar werk’ bevat praktijkvoorbeelden van gemeenten als Amsterdam, Almere, Oss en Nijmegen die betrokken zijn bij de overgang van dagbesteding naar werk. Hoe ziet de weg van dagbesteding naar werk (en soms terug) eruit? Op welke manier bieden gemeenten, werkgevers, zorgaanbieders en andere partijen daarbij ondersteuning? Met welke aandachtspunten moet je rekening houden

Mensen moeten het gevoel hebben dat zij ertoe doen. Daarom is de stad Amsterdam nu bezig om arbeidsmatige dagbesteding duidelijker te positioneren als een opstap naar werk.

Project Simpel Switchen in de Participatieketen

Het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ werd in 2018 gestart door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en richt zich op vier belangrijke aspecten:

    1. Vereenvoudigen van de overgang van een uitkering naar werk en vice versa
    2. Dieper inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan
    3. Meedoen op de best passende plek
    4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning

Meer informatie

Lees de publicatie Simpel Switchen van dagbesteding naar werk.

Direct naar de informatie

Delen op socials