Home » Praktijkvoorbeelden » Van Sociaal Ontwikkelbedrijf naar Sociale Onderneming
Praktijkvoorbeeld

Van Sociaal Ontwikkelbedrijf naar Sociale Onderneming

Diverse sociale ontwikkelbedrijven kiezen ervoor om een bestaande activiteit om te bouwen tot een private sociale onderneming. Onder welke omstandigheden is dit een goede strategie? En waar moet je op letten als je overweegt om een activiteit zelfstandig te maken? Op basis van praktijkervaringen hebben SBCM en Cedris een handreiking samengesteld. Hierin staat een handig stappenplan: van de selectie van potentiële partners tot de implementatie en evaluatie van de overdracht van de activiteit.

Voor wie

De handreiking is bedoeld om ervaringen en kennis te delen over de verzelfstandiging en overdracht van activiteiten van sociale ontwikkelbedrijven naar sociale ondernemingen. De handreiking is bedoeld voor sociale ontwikkelbedrijven, (sociaal) ondernemers en andere betrokkenen die de samenwerking en overdracht van activiteiten overwegen. Zij kunnen de handreiking gebruiken bij hun beleidsvorming en bij het opstellen van een aanpak voor de transitie van een SW-activiteit naar een sociale onderneming.

Inhoud

De handreiking zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij voor een zorgvuldige en succesvolle overdracht van SW-activiteiten. Deze zijn onderverdeeld in:

  • De selectie van en de onderhandeling met een private ondernemer;
  • Aspecten die de basis leggen voor een gezonde bedrijfsvoering;
  • Aspecten die bijdragen aan een goede overgang van de werknemers en de kwaliteit van de werkgelegenheid in de sociale onderneming;
  • De rol van het sociaal ontwikkelbedrijf na de overdracht.

Praktijkvoorbeelden

De handreiking is gebaseerd op vier praktijkvoorbeelden, aangevuld met input van een klankbordgroep, een literatuuronderzoek en de expertise van de auteurs.