Home » Tools » Inclusieve technologie
Tool

Inclusieve technologie

De inzet van nieuwe technologie helpt werknemers om efficiënter te kunnen werken. Dat is goed voor hun inzetbaarheid en ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt het een kans voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel. SBCM, TNO en Cedris bundelen hun krachten in De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) om de mogelijkheden van technologie voor inclusie te onderzoeken.

Samen versnellen

KIT maakt het mogelijk om samen te versnellen in de wereld van inclusie en technologie, met als doel bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doet KIT door kennis over inclusie toegankelijk te maken. en door ernaar te streven dat mensen die moeite hebben met regulier werk op een structurele wijze, vanuit hun eigen capaciteiten, werk krijgen en behouden. Daarnaast richt KIT zich op werkgevers die de mogelijkheden van inclusieve technologie willen ontdekken. Zo initieert en faciliteert KIT in het hele land pilots om verschillende technologieën te testen en businesscases te ontwikkelen.

Wat vind je op de website?

Op het kennisplatform deelt KIT relevante kennis over inclusie en technologie. Zo publiceren ze de voortgang en inzichten uit onderzoeken, programma’s en projecten waarbij KIT direct betrokken is. Ook nodigt KIT anderen uit om het platform te verrijken met hun inzichten en kennis. Daarnaast organiseren zij TINK-bijeenkomsten. Dit zijn besloten webinars met experts en innovatiemanagers van reguliere bedrijven en sociale ontwikkelbedrijven, gericht op een specifiek thema of actuele innovatie. De open webinars waarin zij samen met experts dieper ingaan op actuele thema’s zijn toegankelijk voor iedereen.

Meer weten?

Bekijk de website van KIT. Of blijf op de hoogte door KIT te volgen op LinkedIn. Voor meer informatie over de pilots en andere activiteiten KIT kun je contact opnemen met Bruno Fermin, projectleider SBCM, door te mailen naar b.fermin@caop.nl.

Direct naar de informatie

Delen op socials