Home » Onderzoeken » Onderzoek naar vast werken met detacheren
Onderzoek

Onderzoek naar vast werken met detacheren

Werknemers die in de Participatiewet vallen, krijgen vooral tijdelijk werk. Dat is een risico voor de duurzame arbeidsparticipatie en inzetbaarheid. Om te zoeken naar een duurzame oplossing, heeft CAB Groningen in opdracht van SBCM onderzoek gedaan naar toekomstbestendige detachering. De uitkomsten staan in het rapport Vast werken met detacheren.

Achtergrond

Uit het onderzoek Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet blijkt dat Participatiewetmedewerkers vooral tijdelijk werk krijgen. Dit omvat kleine banen met weinig zekerheid en magere arbeidsomstandigheden. Dit dilemma is in vier regionale sessies door het hele land besproken. Tijdens deze sessies gingen wethouders, managers inkomensondersteuning, directeuren van sociale ontwikkelbedrijven, vakbondsvertegenwoordigers en wetenschappers hierover met elkaar in gesprek. Dit heeft geleid tot het rapport: Vast werken met detacheren.

Waarom detacheren?

Een detacheringsfaciliteit moet meer baan- en bestaanszekerheid bieden aan mensen die het nu moeten doen met tijdelijke en flexibele banen en klussen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat die zekerheid voor de doelgroep belemmerend werkt om bij reguliere werkgevers aan de slag te gaan.

Uitkomsten regionale sessies

Uit de regionale sessies bleek dat:

  • De huidige Participatiewet-instrumenten zijn onvoldoende om alle mensen met een beperking duurzaam betaald te laten werken op de reguliere arbeidsmarkt.
  • Visies op de haalbaarheid van het doel van de Participatiewet uiteenlopen: een deel vindt dat iedereen regulier moet kunnen werken, werkgevers hun organisaties nog inclusiever kunnen en moeten maken en detachering alleen als tijdelijke opstap gebruikt moet worden. Anderen denken dat er altijd een groep blijft bestaan tussen regulier en beschut werk die het niet lukt om duurzaam mee te doen. Voor deze groep moet de mogelijkheid bestaan van een vaste baan bij een detacheringsfaciliteit.
  • Er is geen behoefte aan een landelijk model of systeemverandering. Er moeten slimme regionale arrangementen komen.
  • Velen willen geen nieuwe sociale werkvoorziening willen. Alles moet gericht zijn op zo regulier mogelijk werk en doorstroming naar reguliere werkgevers. Wel zou er een terugvalmogelijkheid moeten zijn.
  • De beschikbaarheid van voldoende passend werk en financiering van de leegloop is een grote uitdaging . Daarvoor zullen altijd publieke middelen nodig zijn.

Lees het rapport Vast werken met detacheren

Direct naar de informatie

Delen op socials