Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid: meet wat u weet

Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid: meet wat u weet

Voor sociale werkbedrijven is het een kerntaak om te sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar hoe borgt u dit in het strategische beleid van de organisatie? Om managers, staf- en beleidsmedewerkers daarmee te helpen, ontwikkelde SBCM de handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid. De handreiking bevat zes stappen om beleid strategisch te verankeren in de organisatie en het resultaat te meten aan de hand van indicatoren.

Hoe werkt het?

Om de resultaten van strategisch gezondheidsbeleid te kunnen meten, zijn indicatoren belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld ziekteverzuim, de tevredenheid van medewerkers of het aantal ongevallen. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt en een gedegen analyse kunt u gerichte normen opstellen voor de indicatoren, er beleid voor inrichten én de resultaten meten. Het is belangrijk het in deze volgorde te doen. Zo voorkomt u dat het duurzame inzetbaarheidsbeleid beperkt blijft tot losse interventies. Vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid draaien immers om onderliggende structuren. Door de zes stappen uit de handreiking te volgen, legt u een duurzame verbinding tussen het inzetbaarheidsbeleid en de strategie en ontwikkeling van de organisatie.

Indicatoren meten

De handreiking laat zien welke soorten indicatoren er zijn en hoe u kunt bepalen welke indicatoren vooral de beleidsmissie en bijbehorende doelen kunnen waarborgen. Het fijne is dat er in de organisatie meestal voldoende bronnen zijn waarmee u indicatoren kunt meten. Voor de indicatoren ziekteverzuim, de tevredenheid van medewerkers en het aantal ongevallen zijn dat bijvoorbeeld de verzuimregistratie, het medewerkertevredenheidsonderzoek en de registratie van ongevallen.

Aan de slag

De handreiking is een hulpmiddel om gezondheidsbeleid duurzaam op te zetten. Ook is ze te gebruiken om bestaand beleid door te lichten en zo nodig te verbeteren. De handreiking geeft geen antwoord op de vraag welk beleid het beste werkt. Dat verschilt per organisatie. Ter inspiratie vindt u op het kennisplein BRAVO allerlei voorbeelden van gezondheidsbeleid bij de thema’s bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Maar bedenk voor u keuzes maakt wel dat het allereerst van belang is om een verbinding te leggen met de strategie en ontwikkeling van uw organisatie. Daar kunnen de stappen uit de handreiking u bij helpen.

Download

Download de handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met: Diana Lettink, projectleider SBCM:
T: 06 22 095 634
E: d.lettink@)caop.nl

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid