Kennisplatform Werkfit aan de slag met werknemersvaardigheden

Kennisplatform Werkfit aan de slag met werknemersvaardigheden

Op donderdag 22 maart kwamen professionals bij elkaar voor de derde bijeenkomst van het kennisplatform Werkfit, een gezamenlijk initiatief van Cedris en SBCM. Deze keer stonden werknemersvaardigheden centraal. De aanwezigen gingen hierover in gesprek en verkenden wat dit betekent voor hun werkfittrajecten.

Femke Bennenbroek en Marte Wachter van onderzoeksbureau ZINZIZ hielden tijdens de inloop een korte presentatie over de uitkomsten van het eerder gehouden onderzoek naar werkfit-trajecten en de opbrengsten van de eerste twee bijeenkomsten.

Wisseling van perspectief

De bijeenkomst ging vervolgens verder met een oefening waarbij de deelnemers zich verplaatsten in een aantal fictieve werkgevers. Wat zouden deze werkgevers het belangrijkst vinden aan een nieuwe werknemer? En zijn er ook zogenaamde ‘deal breakers’; oftewel breekpunten voor de werkgever om iemand niet aan te nemen.? Uit de nabespreking bleek dat het belangrijk is om dit bij iedere werkgever te inventariseren en hier goed op door te vragen. Ook een (regionale) arbeidsmarktanalyse helpt om passende werkfittrajecten te creëren. Via bemiddeling (de kunst van de pot en het dekseltje) kunnen eventuele belemmeringen bij de werkgever worden weggehaald. Werkgevers denken immers vaak vanuit rendement en risico’s. Als voorbeeld werd de aanpak Connection genoemd, die populair is in het Verenigd Koninkrijk. Daarin worden ‘deal breakers’ praktisch opgelost, bijvoorbeeld door simpelweg een kostuum voor iemand aan te schaffen zodat iemand er wél representatief uit ziet en wat een vereiste is voor zijn/haar functie.

Goed werknemerschap

De nabespreking sloot naadloos aan op de presentatie van Cees-Jan Gieskes, directeur van MKB Goed Werknemerschap en betrokken bij diverse sociale ondernemingen. Hij heeft in het MKB onderzocht wat werkgevers belangrijk vinden en wat zij onder goed werknemerschap verstaan. Dit heeft geresulteerd in 15 helder omschreven competenties. Gieskes benadrukte in zijn presentatie het belang van heldere definities. Zo gaat taalbegrip bijvoorbeeld om ‘luisteren, begrijpen én duidelijk kunnen maken’. ‘Iedere werkgever heeft zijn eigen beeld’, aldus Gieskes. ‘Maak daarom per werkgever een kaart op maat.’ In veel werkfittrajecten komt de werkgever pas later in beeld. De door MKB-GW omschreven competenties (of andere methodieken) helpen om periodiek houding en gedrag te toetsen en om gerichter te kunnen trainen.

Aan het einde van de bijeenkomst is nagedacht hoe vanuit het kennisplatform behulpzame kaders voor werkfit maken ontwikkeld kunnen worden. Hier gaan we verder mee aan de slag.

Meer informatie

Bekijk hier de presentaties inclusief het fotoverslag
Wilt u meer weten over dit kennisplatform of met ons meedenken over kaders voor het werkfit maken van medewerkers? Neem dan contact op met:

Diana Lettink (projectleider SBCM)
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 2209 5634

Joram de Does (medewerker Cedris)
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 1048 4834

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.