Maak uw eigen businesscase voor het werken met praktijkverklaringen

Maak uw eigen businesscase voor het werken met praktijkverklaringen

Wilt u binnen uw leerwerkbedrijf aan de slag met praktijkverklaringen? In de afgelopen maanden zijn de ervaringen van leerwerkbedrijven uitgewerkt in vier businesscases en een implementatieplan. Hiermee kunt u uw eigen situatie doorrekenen en bepalen welke stappen u moet zetten om zelf praktijkverklaringen te gebruiken.

De businesscases beschrijven de ervaringen van leerwerkbedrijven die hebben deelgenomen aan de pilot ‘Opstap naar Werk met een Praktijkverklaring’: de gehanteerde uitgangspunten, de bijbehorende kosten en opbrengsten (met een overzicht van subsidies) en de wijze waarop u die voor uw eigen situatie aan kunt passen. Met een apart bijgevoegd Excelbestand kunt u zelf uw businesscase en de bijbehorende uitgangspunten vaststellen, waarna uw businesscase automatisch wordt doorgerekend.

Implementatieplan

Het implementatieplan bestaat uit vier casebeschrijvingen en uit checklists, die na het invullen uw eigen implementatieplan vormen. Ook de kosten van implementatie en eventuele financieringsbronnen worden in beeld gebracht. De checklists zijn om praktische redenen in een apart document opgenomen.

Als leerwerkbedrijf kunt u met deze producten uw eigen mogelijkheden onderzoeken, inclusief kosten en opbrengsten (zoals geld en plaatsingen).

Meer informatie

Lees meer over de pilot ‘Opstap naar Werk met een Praktijkverklaring’

Wilt u meer weten over de businesscase of het implementatieplan? Neem dan contact op met projectleider Arjan van der Borst.

E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 2054 2358

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.