Nieuwe website Zichtbaar in werk live

Nieuwe website Zichtbaar in werk live

Onlangs is de nieuwe website www.zichtbaarinwerk.nl live gegaan. Op deze website vindt u kennis, informatie en ervaringen over werken met een visuele beperking in het reguliere arbeidsproces. Dit is geen nieuwe kennis, maar bestaande online informatie waarnaar de website Zichtbaar in werk doorverwijst via links. Er zijn namelijk al vele organisaties die vanuit hun rol of expertise bruikbare informatie publiceren op hun websites.

Laten zien wat wél kan!

De website Zichtbaar in werk is bedoeld voor jongeren met visuele beperking op zoek naar een baan in het reguliere arbeidsproces, maar ook voor werkgevers en professionals die begeleiden naar werk. Zij krijgen via de website toegang tot een uitgebreid palet aan ervaringen, kennis en informatie over werken met een visuele beperking. Ervaringsdeskundigen delen tips. Het doel van de website is kennis bevorderen, bewustzijn vergroten en laten zien wat er allemaal wél kan binnen het reguliere arbeidsproces. Ook met een visuele beperking. De informatie op de website is waarschijnlijk niet volledig. Alle aanvullende informatie is daarom van harte welkom.

Voor blinde en slechtziende jongeren met diploma

Jongeren tussen de 18 en circa 30 jaar vinden op de website zoveel mogelijk ervaringen, tips en praktische informatie over werken als je blind of slechtziend bent. De zoektocht naar een werkplek begint al in de studietijd met een stage. Hier doen ze meestal hun eerste werkervaring op en leren ze hoe ze het beste kunnen solliciteren. Het is een ideale periode om eigen sterke kanten te ontdekken en zich te profileren. Als jongeren hun diploma hebben behaald, staan ze voor de keuze: verder studeren of werken. Over beide paden staan op de website www.zichtbaarinwerk.nl links naar meer informatie. Via de website kunnen jongeren met een visuele beperking zich ook aanmelden voor begeleiding naar werk in de drie arbeidsmarktregio’s Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe. 

Voor werkgevers in inclusieve arbeidsmarkt

Sinds de participatiewet (2015) van kracht is, wordt van werkgevers verwacht mee te werken aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat (potentiële) medewerkers met een (visuele) beperking ook gewoon moeten deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Zo heeft bijvoorbeeld een derde van alle mensen met een visuele beperking in Nederland werk. Terwijl twee derde van de gehele beroepsbevolking werkt. Naar schatting zou nog eens een derde van alle blinden en slechtzienden prima kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces. Voor werkgevers zijn er diverse subsidies beschikbaar om een inclusieve werkgever te worden. Ook zijn er diverse platforms voor werkgevers en kan er beroep worden gedaan op deskundig advies. Op de website www.zichtbaarinwerk.nl vindt u deze praktische informatie en succesvolle voorbeelden uit de praktijk.  

Voor professionals die begeleiden naar werk

Sinds 2015 is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om blinde en slechtziende jongeren met een diploma van een reguliere beroepsopleiding of studie  naar werk te begeleiden. Het is voor klantmanagers een enorme uitdaging specifieke kennis en ervaring op te bouwen in korte tijd. Dit geldt ook voor bemiddelaars, bijvoorbeeld bij werkgeversservicepunten (WSP’s) en het UWV. Zij ontmoeten veel werkzoekenden met diverse arbeidsbeperkingen en weten daarom niet altijd wat de mogelijkheden zijn voor visueel beperkte jongeren met een diploma van een reguliere studie of beroepsopleiding. Via de links op de website www.zichtbaarinwerk.nl kunnen ze zich daarover informeren.

Meer over Zichtbaar in werk

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie naar werk van blinden en slechtzienden. Voor het begeleiden van deze groep is specifieke kennis en ervaring nodig. Gemeenten beschikken hier nog nauwelijks over, blijkt uit onderzoek van Regioplan. Expertise-organisaties Bartiméus en Koninklijke Visio hebben hun krachten daarom gebundeld onder de naam ‘Zichtbaar in werk’. In samenspraak met gemeenten, VNG, UWV, SBCM en de Oogvereniging werken zij aan het beter toegankelijk maken van kennis en ervaringen.

De pilot ‘Zichtbaar in werk’ is een opdracht van het ministerie van SZW om een werkwijze in de arbeidsmarktregio’s te ontwikkelen voor het inzetten van expertise om blinden en slechtzienden te helpen aan werk. In een maatschappelijke business case is het maatschappelijk voordeel aangetoond van werkende blinden en slechtzienden. De arbeidsmarktregio’s Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe doen mee.

De pilot loopt tot eind 2018 en wordt gefinancierd door (het) ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Bartiméus, Instituut GAK en SBCM.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot Zichtbaar in werk

Contact opnemen kan via: info@zichtbaarinwerk.nl