Pilot Duurzame inzetbaarheid enthousiast van start

Pilot Duurzame inzetbaarheid enthousiast van start

SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarom starten SBCM en Cedris, samen met zes SW-bedrijven, een pilot.

Hierbij worden verschillende aanpakken ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Op 26 maart was de kick-off van de pilot.

Binnen SW-organisaties werken relatief veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Dit gaat vaak gepaard met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. Daarnaast is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. De doelgroep medewerkers die nog ‘beschut werkt’ vergrijst daardoor extra sterk. Bovendien zijn bij veel SW-organisaties de werksoorten die ‘binnen’ aangeboden worden minder divers geworden. Dat heeft onder andere gevolgen voor gedetacheerde medewerkers: wanneer het werk voor hen fysiek te zwaar wordt, keren ze terug naar ‘binnen’ en krijgen werk dat niet past bij hun talent. Dit alles heeft gevolgen voor de uitval, het verzuim, het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers.

Pilot

Zes SW-bedrijven (Diamantgroep, DCW, de Risse Groep, Konnected, IBN en Delta) hebben bij Cedris en SBCM aangeklopt met bovenstaande én andere inzetbaarheidsuitdagingen. Samen met adviesbureau Qidos zullen Cedris en SBCM deze SW-bedrijven ondersteunen met behulp van een pilot. Iedere SW-organisatie die aan de pilot deelneemt ontwikkelt en voert een aanpak uit die bij hun organisatie past. Hun ervaringen delen ze met elkaar in een lerend netwerk onder begeleiding van een externe expert. Zo ontstaan er zes routes naar duurzame inzetbaarheid, die andere SW-organisaties kunnen inspireren en helpen om hun eigen weg te vinden.

Interventie of campagne

Daarnaast wordt er een laagdrempelige, inspirerende interventie of campagne ontwikkeld, om medewerkers, werkleiders en leidinggevenden binnen SW-organisaties bewust te maken van duurzame inzetbaarheid. De gedachte hierachter is dat duurzame inzetbaarheid een gedragsverandering van zowel medewerkers als hun leidinggevende vraagt. Bewustwording is hierin een allereerste stap. Deze interventie of campagne wordt binnen de pilot ontwikkeld en getest.

Volgen van de pilot?

Via deze nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van de voortgang van de pilot. In het najaar worden de tussentijdse ervaringen ook gedeeld in diverse bijeenkomsten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de pilot of heeft u goede praktijkvoorbeeld om te delen? Neem dan contact op met:

Diana Lettink (projectleider SBCM)
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 2209 5634

Joram de Does (medewerker Cedris)
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 1048 4834

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.