Tot nieuwe inzichten met begeleidingskaarten psychische aandoeningen

Tot nieuwe inzichten met begeleidingskaarten psychische aandoeningen

Extend, onderdeel van sociale onderneming SOWECO, helpt werkgevers bij het vinden en begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking. Met meerdaagse trainingen bereidt consultant Anneke Scheurink leidinggevenden voor op het aansturen van deze mensen. De begeleidingskaarten psychische aandoeningen van SBCM spelen in de training een belangrijke rol.

De werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aannemen zijn tegenwoordig divers, merkt Scheurink. Niet alleen zitten er leidinggevenden van gemeenten en productiebedrijven in haar training, maar ook van schilderbedrijven, bouwbedrijven, uitzendbureaus en vervoersbedrijven. ‘Personeel wordt steeds schaarser’, zegt Scheurink, ‘dus hebben steeds meer werkgevers interesse in werknemers met een arbeidsbeperking.’ Een goede ontwikkeling, maar geen gemakkelijke. Want de meeste bedrijven hebben amper ervaring met de begeleiding van de nieuwe doelgroep.

Extend, dat werkgevers helpt bij sociaal ondernemen, biedt daarom trainingen aan waarin leidinggevenden leren omgaan met de nieuwe werknemers. De trainingen duren tussen de vier en tien dagdelen en worden altijd op maat gegeven. Naast zaken als wetgeving, kernkwaliteiten en gesprekstechnieken, schenken de trainingen ook veel aandacht aan de verschillende type medewerkers en hoe leidinggevenden daarmee om kunnen gaan. ‘Daarvoor gebruiken wij onder andere de begeleidingskaarten van SBCM’, zegt Scheurink. ‘Op elke kaart staat kort beschreven wat voor type medewerker je kan treffen, wat voor werk hij aankan, waar je aan moet denken in zijn werkomgeving en hoe je hem het beste kunt begeleiden. De begeleidingskaarten zijn heel praktisch. Er wordt niet gesproken over bepaalde type stoornissen, maar juist over het soort gedrag dat iemand vertoond. Denk aan medewerkers met faalangst, concentratieproblemen of impulsief gedrag. Dat maakt het voor leidinggevenden heel herkenbaar. Zij hoeven niet precies te weten wat voor aandoening iemand heeft. Ze willen weten hoe ze hun personeel het beste kunnen aansturen.’

Filmpjes

Per training besteedt Scheurink een paar uur aan de begeleidingskaarten. ‘Dat doe ik met behulp van filmpjes, onder andere uit de online module ‘Werken met de begeleidingskaarten’ in de ParticipatieCampus’, legt ze uit. ‘Meestal begin ik met een instinker: een fragment over een asociale medewerker, die de deelnemers moeten observeren. Dan hoor ik vaak vooroordelen als ‘brutaal’, of ‘werkt totaal niet mee’, maar de truc is juist om te observeren zonder oordeel. Met behulp van de begeleidingskaarten kunnen de leidinggevenden personen juist inschalen. Tijdens de training leren de deelnemers met filmpjes om bepaalde persoonlijkheidskenmerken te herkennen en deze met de begeleidingskaarten een plek te geven. Ze komen daarbij echt tot nieuwe inzichten.’

Na de trainingen dienen de begeleidingskaarten volgens Scheurink vooral als naslagwerk. ‘Ik ben altijd blij als ze gebruikt worden. Laatst was ik bij een organisatie waar ze de kaarten helemaal hadden ingevoerd en gekoppeld aan bepaalde medewerkers. Dat heb ik wel vaker gezien. Je kunt als leidinggevende namelijk goed weten hoe je al je mensen aan moet sturen, maar wat als je met vakantie gaat of ziek wordt? Dan is het voor je vervanger fijn als hij weet dat hij bepaalde medewerkers net wat anders moet begeleiden.’

Naast de begeleidingskaarten gebruikt Scheurink ook geregeld de handreiking ‘Aan het werk met nieuwe collega’s’. Tijdens de training bespreekt ze de handreiking om samen met de deelnemers een goed inwerkprogramma te ontwikkelen. ‘Ik zie steeds meer multiproblematiek bij mensen met een arbeidsbeperking. Niet elk bedrijf en elke leidinggevende kan daarmee omgaan.’ Scheurink adviseert werkgevers daarom om van tevoren veel aandacht te besteden aan het draagvlak binnen de organisatie. ‘Daarmee haal je veel onduidelijkheid en onzekerheid op de werkvloer weg. Het helpt om medewerkers te betrekken bij sociaal ondernemen. Zo vergroot je het draagvlak. Met onze trainingen en de begeleidingskaarten kunnen wij er dan voor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk is voorbereid.’

Meer informatie

Contact

Paula Mensink, projectleider SBCM
E: p.mensink@caop.nl
T: (070) 376 5969