Treant zet in op ontwikkeling doelgroep Participatiewet om uitval te voorkomen

Treant zet in op ontwikkeling doelgroep Participatiewet om uitval te voorkomen

Treant zorggroep uit de omgeving Emmen creëert extra banen voor de banenafspraak en wil voorkomen dat medewerkers na korte tijd uitvallen. Dankzij de Stimuleringsregeling Experimenten komt er een gedegen aanpak met onder meer jobcoaches, werkmaten en de WERK-portal.nl.

Zorggroep Treant biedt ziekenhuis- en verpleeghuiszorg in de omgeving van Emmen en heeft 6.300 medewerkers en 260 medisch specialisten in dienst. De zorggroep moet 120 extra banen invullen voor de banenafspraak. Bij de tot nu toe opgedane ervaringen bleek echter dat meer dan 50 procent van de medewerkers na korte tijd weer uitvalt. Daarom kiest Treant nu voor een gedegen aanpak die voorkomt dat medewerkers terugvallen in een uitkeringssituatie. Een aanpak waarbij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen.

Aanpak met jobcoaches, werkmaten en WERK-portal.nl

In de nieuwe aanpak worden medewerkers begeleid door jobcoaches en werkmaten. Verder komt er een adequate aansturing vanuit de lijn. Hierbij maakt de zorggroep ook gebruik van instrumenten als de WERK-portal.nl en de daarbinnen aanwezige module e-portfolio. En van begeleiding door Werkmaten, die hiervoor de door SBCM/FNV ontwikkelde training hebben gevolgd. Via deze aanpak wordt de ontwikkeling van de medewerker ondersteund, gefaciliteerd en vastgelegd. Het eerste jaar wil de zorggroep met deze aanpak aan de slag met 9 nieuwe medewerkers  en 9 Werkmaten hiervoor opleiden. Voor de bekostiging van de aanpak maakt Treant gebruik van de Stimuleringsregeling Experimenten sociale werkgelegenheid.

Stimuleringsregeling Experimenten

SBCM geeft goede ideeën een kans met de Stimuleringsregeling Experimenten sociale werkgelegenheid. Denk daarbij aan ideeën die de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren, een gezonder en veiliger werkklimaat realiseren of passend en duurzaam werk voor de doelgroep creëren.

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 25.000,- euro per project. De belangrijkste toetsingscriteria zijn:

  • dat het project innovatief is,
  • dat de resultaten of producten overdraagbaar zijn aan bedrijven of organisaties die actief zijn voor de sociale werkgelegenheid;
  • dat de resultaten van meerwaarde zijn voor de doelgroep.

Meer informatie

Hebt u vragen over de stimuleringsregeling of wilt u er zelf gebruik van maken? Bekijk alle informatie over de Stimuleringsregeling Experimenten sociale werkgelegenheid.