Wat kunt u leren van de Nieuwe Banen Methodiek Lelystad?

Wat kunt u leren van de Nieuwe Banen Methodiek Lelystad?

Ondanks de economische groei komen kwetsbare groepen nog altijd moeilijk duurzaam aan het werk. Daar wil het Werkbedrijf Lelystad samen met de gemeente wat aan veranderen.

In de pilot Nieuwe Banen Lelystad koppelen ze de arbeidstoeleidingstrajecten vooraf aan een baan die in de toekomst zal ontstaan door economische groei. SCBM en Cedris volgen de pilot op de voet met onderzoek. De vraag daarbij is: hoe kunnen de lessen en ervaringen uit de pilot in Lelystad worden vertaald naar handreikingen voor werkgevers en gemeenten in andere regio’s?

Het Lelystad Akkoord en de pilot Nieuwe Banen Lelystad

Eind 2016 hebben de gemeente Lelystad en werkgevers een sociaal akkoord Lelystad gesloten. Het doel is een inclusievere arbeidsmarkt met jaarlijks 150 extra arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen. Inmiddels hebben al meer dan 100 ondernemers het Lelystad Akkoord ondertekend.

Tegelijkertijd zijn het Werkbedrijf Lelystad en de gemeente gestart met het ontwikkelen van een interventie –  de Nieuwe Banen Methodiek – om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer te laten profiteren van economische groei in Flevoland. De methode helpt werkgevers bij het signaleren en creëren van nieuwe banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het Client Participatieplatform Lelystad is vroegtijdig bij het traject betrokken en ondersteunt het initiatief.

Nieuwe Banen Methodiek

Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Banen Methodiek staat co-creatie tussen bedrijven, werkzoekenden, uitvoeringsorganisaties en gemeenten centraal. Wat houdt de methode in

  1. Het doel is regulier werk voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  2. Als vertrekpunt gelden de taken of functies waar werkgevers door economische groei behoefte aan denken te hebben in de toekomst (binnen nu en maximaal 2 jaar).
  3. Het Werkbedrijf koppelt deze banen aan werkzoekenden.
  4. Samen met de werkgever wordt het inleertraject uitgestippeld.
  5. Volgens het principe ‘first place, then train’ gaan werkzoekenden meteen aan de slag in hun nieuwe baan. Eerst op een relevante leerwerkplek, om vervolgens het inleertraject voort te zetten op de definitieve werkplek. Door deze werkwijze kan de werkzoekende eerst ervaring opdoen en de ondernemer heeft opgeleid personeel wanneer de groei zich voordoet.
  6. Tijdens de inleerperiode werkt de werknemer gedurende korte tijd met behoud van uitkering. Na afloop van de inleerperiode wordt deze baan omgezet in een reguliere baan met salaris (al dan niet met LKS).

De meest vernieuwende elementen van de aanpak zijn dat de verwachte groei van het bedrijf het startpunt vormt en dat werkzoekenden zich inleren in een baan waarvoor in de toekomst een vacature wordt verwacht.

Figuur: schematische weergave van de Nieuwe Banen Methodiek

Onderzoek SBCM en Cedris

SBCM en Cedris laten de pilot van de gemeente Lelystad en het Werkbedrijf volgen en onderzoeken door het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van de Hogeschool Windesheim en TNO. Het onderzoek volgt de geplaatste kandidaten, de werkgevers en het Werkbedrijf gedurende twee jaar tijdens de inleerperiode en de overgang naar de reguliere baan. Kennis uit het project wordt vertaald naar handreikingen voor werkgevers en werkcoaches, zodat ook medewerkers in andere regio’s meer, beter en sneller gematcht kunnen worden.

Meer informatie

Het eindrapport van het onderzoek verschijnt in 2021. In de tussentijd informeren wij u over de mijlpalen. Voor meer informatie over de pilot en het onderzoek kunt u contact opnemen met Bruno Fermin van SBCM.

E: b.fermin@caop.nl
T: 06 12 786 701

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.