Workshops met experts bij tweede bijeenkomst kenniskring jobcoaching

Workshops met experts bij tweede bijeenkomst kenniskring jobcoaching

Op de tweede bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching, op donderdag 5 april, kwamen ongeveer vijftig professionals bij elkaar. Deze keer konden de deelnemers twee workshops volgen waarbij intercollegiale uitwisseling centraal stond. Marjolijn Berend, landelijk adviseur Banenafspraak UWV verzorgde een workshop over wet- en regelgeving. Erie Merkus beleidsadviseur Landelijk Kenniscentrum LVB en Geoffrey van Berkel jobcoach bij Koraal vertelden meer over het coachen van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wet- en regelgeving

Jobcoaches krijgen in hun werk te maken met een breed palet aan wet- en regelgeving. Dat werd maar weer eens duidelijk tijdens deze deelsessie. De deelnemers legden elkaar en de aanwezige deskundigen tal van vragen en kwesties voor over sociale zekerheid, uitkeringsregelingen, budgetten en instrumenten. Marjolijn Berend, landelijk adviseur Banenafspraak UWV, en Heleen Heinsbroek, projectleider Cedris, waren beschikbaar om vragen te beantwoorden.
 
Opvallend veel vragen gingen over grenzen en overgangen tussen regelingen en arrangementen. Overige thema’s waren de banenafspraak en het doelgroepregister, uitstroom uit dit register, aanvragen beoordeling arbeidsvermogen, ervaringen met de kandidatenverkenner, criteria nieuw beschut werk, de Wsw, de inzet en bereikbaarheid van arbeidsdeskundigen. Uiteraard ging het ook over de aanvraag van persoonlijke ondersteuning en de zwaartecategorieën voor diverse doelgroepen.

Coaching van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

In deze workshop nam Erie Merkus, beleidsadviseur Landelijk Kenniscentrum LVB, de deelnemers mee in de definitie van LVB, de gevolgen van LVB en overvraging van deze doelgroep. Jobcoach Geoffrey van Berkel gaf do’s en don’ts bij het begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking.  Daarbij kwamen zaken als het opbouwen van een vertrouwensband, verwachtingsmanagement en een pro-actieve houding aan de orde. Daarvoor baseerde hij zich op zijn eigen ervaringen, die van collega’s en op onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Vervolgens gingen de deelnemers op basis van casussen met elkaar in gesprek. In die gesprekken kwam steeds de vraag terug: waar houdt mijn verantwoordelijkheid als jobcoach op?

Presentaties:

Onderzoek jobcoaching op de werkvloer

Mirjam Engelen vertelde kort over het onderzoek naar jobcoaching op de werkvloer dat De Beleidsonderzoekers in opdracht van Cedris en SBCM uitvoeren. De onderzoekers zijn voortvarend van start gegaan. Mirjam gaf aan nog enkele casussen te kunnen gebruiken voor het onderzoek. Mocht u mee willen werken, stuur dan een mail naar m.grootscholte@caop.nl.

Save the date: derde bijeenkomst kenniskring jobcoaching 14 juni

De volgende bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching staat gepland op 14 juni. Ook deze bijeenkomst is bij Cedris in Utrecht. In ieder geval neemt Mirjam Engelen van De Beleidsonderzoekers u mee in de resultaten van het onderzoek naar de randvoorwaarden van jobcoaching. Het volledige programma volgt op een later moment.


Meer informatie

Hebt u vragen over de kenniskring jobcoaching of de bijeenkomst? Neem dan contact op met: 

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM.

E: m.grootscholte@caop.nl

T: 06 23 202 994

Of Heleen Heinsbroek, projectleider Cedris. 

E: hheinsbroek@cedris.nl
T: 06 53 424 591

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.