Amfors wint Award Gezond en Veilig werken

Amfors wint Award Gezond en Veilig werken

Sociaal werkbedrijf Amfors wint de Award Gezond en Veilig werken van SBCM. Amfors kreeg de prijs voor hun pilot met exoskeletten. Een relatief eenvoudig, maar toch effectief hulpmiddel dat de fysieke belasting aanzienlijk vermindert’, zegt projectleider Joris Ebben.

De Award Gezond en Veilig werken is op 13 december uitgereikt door Alie de Jonge, namens CNV bestuurslid bij SCBM. De tweede prijs ging naar Tomingroep en de derde prijs is gewonnen door WerkSaam Westfriesland. DZB kreeg een eervolle vermelding.

Eerste prijs – Amfors houdt medewerkers zo lang mogelijk gezond met exoskelet

Amfors is een sociaal werkbedrijf in een krimpscenario, daardoor vergrijst het personeelsbestand extra sterk. Om hun medewerkers zo lang mogelijk gezond te houden, is Amfors een pilot gestart. Er worden exoskeletten ingezet bij werkzaamheden met veel buk- en tilbewegingen. De tilhulp verlicht de belasting van de onderrug met 40%. Amfors betrekt medewerkers nauw bij het implementatie- en acceptatieproces, zodat zij de techniek als een kans zien en niet als een bedreiging. De pilot was een succes en wordt breder uitgerold. Inmiddels heeft Amfors exoskeletten uitgebreid naar vier en test het bedrijf deze ook op andere werkplekken.

Met deze pilot wint Amfors de eerste prijs. Projectleider Diana Lettink van SBCM licht toe: ‘Door de vergrijzing en de ontwikkeling van de doelgroep neemt de kwetsbaarheid van de medewerkers toe. Daarom zijn innovaties om de fysieke belasting te verlagen van groot belang. Andere redenen dat Amfors de eerste prijs krijgt, zijn de zorgvuldige manier waarop het bedrijf innovaties invoert en de manier waarop ze medewerkers daarbij betrekken’.

‘Relatief eenvoudig, maar toch effectief hulpmiddel’

Joris Ebben van Amfors: ‘De inzet van exoskeletten is onderdeel van ons innovatieprogramma ‘Inclusive Fieldlab‘. Daarin testen we nieuwe technologie en methodieken die medewerkers kunnen ondersteunen. Dit exoskelet sprak ons aan omdat het een relatief eenvoudig, maar toch effectief hulpmiddel is. Oorspronkelijk is het ontwikkeld voor werk in de zorg, maar nu wordt het ook in de logistiek gebruikt. Ook stukadoors overwegen exoskeletten te gaan gebruiken om langer gezond te kunnen werken.

Gebruikers zijn enthousiast over het exoskelet. Eén medewerker geeft zelfs aan dat ze niet meer zonder wil. Andere medewerkers zijn nog wat terughoudender. Het skelet verplaatst via veren een groot deel van de belasting van de onderrug naar de bovenbenen en borst. Dat is wennen voor sommigen. Zeker als ze nu geen lichamelijke klachten hebben, vinden ze het soms niet nodig iets te gebruiken dat op lange termijn klachten kan voorkomen. Daarin verschilt de SW overigens niet van andere sectoren. Overal waar mensen met nieuwe technologie gaan werken, moeten ze daaraan wennen. Daarom onderzoeken we momenteel – samen met de medewerkers – hoe we iedereen het beste kunnen meenemen in dit soort veranderingen.’

Tweede prijs – Tomingroep maakt melden van onveilige situaties makkelijker

De tweede prijs is voor de Tomingroep. Vorig jaar wonnen ze de eerste prijs, dit jaar laat de Tomingroep twee praktische en innovatieve aanpakken zien om veilig werken te versterken. De eerste aanpak is een herkenbare digitale meldknop op intranet voor onveilige situaties. Dit maakt het voor alle medewerkers gemakkelijk om onveilige situaties te melden. De Tomingroep heeft daardoor beter inzicht in onveilige situaties, waardoor ze het beleid rondom veilig werken kunnen optimaliseren. Ten tweede heeft de Tomingroep ook serieus werk gemaakt van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daar de gehele organisatie bij betrokken.

Derde prijs – WerkSaam Westfriesland heeft een nieuwe, breed gedragen RI&E

Na een fusie besloot Werkzaam Westfriesland te werken aan een volledig nieuwe Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dat was geen gemakkelijke weg, zo belandden bestuurder en OR tussentijds in een impasse. Maar mede dankzij een doortastende en bevlogen OR zijn ze op een andere manier het gesprek aangegaan. Het resultaat is een breed gedragen RI&E van en voor de medewerkers. De medewerkers worden actief betrokken bij de uitvoering. Hiermee wint WerkSaam Westfriesland de derde prijs.

Eervolle vermelding – DZB helpt medewerkers om hun leefstijl te verbeteren

DZB heeft een vitaliteitsprogramma voor medewerkers. Door dit programma is er een positieve energiestroom in de organisatie op gang gekomen. Medewerkers die daar open voor stonden, hebben hun leefstijl verbeterd, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, af te vallen en/of meer te gaan bewegen. Hiermee wint DZB een eervolle vermelding.

Over de Award Gezond en Veilig werken

Met de Award wil SBCM gezond en veilig werken op een positieve en stimulerende manier onder de aandacht brengen. SW-organisaties maakten kans op de award door goede praktijkvoorbeelden in te dienen. In 2018 is de Award Gezond en Veilig werken voor het eerst uitgereikt. Het eerste jaar stond de rol van de OR centraal. Dit jaar is gekozen voor de arborisico’s waar (zoals gebleken uit een eerder gehouden enquête) meer aandacht voor gewenst is. Dat zijn: gezond en veilig werken bij detachering, psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen, agressie & geweld en fysieke belasting. Behalve een oorkonde is er voor de winnende organisatie ook een geldprijs van € 5.000. Bij de tweede prijs hoort een cheque van € 3.000 en bij de derde prijs een cheque van € 2.000. De winnaars kunnen dit prijzengeld besteden aan vervolgactiviteiten of nieuwe initiatieven.

Meer informatie

Heb je vragen over gezond en veilig werken? Of heb je zelf een goed praktijkvoorbeeld dat je graag onder de aandacht wilt brengen van andere SW-organisaties? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.

E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 095 634