Anders (mobiel) leren in de SW: denk en doe mee!

Anders (mobiel) leren in de SW: denk en doe mee!

Hoe kun je de ontwikkeling van SW-medewerkers stimuleren door de inzet van nieuwe vormen van (mobiel) leren via de smartphone, tablet en social media? Wij zijn op zoek naar opleidingscoördinatoren/functionarissen en SW-medewerkers die hierover willen meedenken.

Anders (mobiel) leren is een nieuw project binnen het tweejarig programma ‘Samen aan de bal’, waarin SBCM samen met SW-bedrijven de uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid aangaat. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Leren via smartphone, tablet en social media

Nieuwe vormen van (mobiel) leren bieden mogelijkheden om meer SW-medewerkers op een laagdrempelige manier te stimuleren in hun ontwikkeling. Aanvullend op de e-learningprogramma’s, die qua vorm en inhoud meer geschikt zijn voor oefenen op de pc of tablet, zijn er ook online tools die te gebruiken zijn via de smartphone, tablet en social media. Maar vanuit welke visie zetten we deze nieuwe vormen van leren in? En hoe zien die tools eruit? Over welke onderwerpen gaan ze? Dat willen en kunnen wij natuurlijk niet alleen bedenken; we hebben jouw hulp nodig! Daarom nodigen we je uit voor creatieve werksessies over anders leren in de praktijk.

Creatieve werksessies

Na de zomer organiseren we in 3 regio’s een creatieve werksessie van een dagdeel over persona’s, de learner journey en anders leren. Hierin wordt dieper ingegaan op de wensen en behoeften uit de praktijk. De sessies worden begeleid door (verander)adviseurs van het bureau Opschudders. Door deelname geef je niet alleen input, maar willen we je ook meteen inspiratie meegeven om leren anders vorm te geven. De sessies staan gepland op de volgende data:

  • Regio Zuid     –  donderdag 26 september (VOL)
  • Regio Midden – donderdag 10 oktober (Utrecht 12.30 – 16.00 uur)
  • Regio Noord   – dinsdag 12 november (Deventer 12.30 – 16.00 uur)

De sessies zijn bedoeld voor opleidingsfunctionarissen of  -coördinatoren, maar ook jobcoaches kunnen zich aanmelden. Je mag ook aan een sessie deelnemen van een andere regio dan jouw SW-bedrijf. Wel interesse in dit project, maar schikken alle data niet? Laat het ons dan ook horen.

Sessies met de doelgroep

We willen ook graag de doelgroep betrekken bij het project. Daarom organiseren we twee sessies voor SW- of Participatiewetmedewerkers die werkzaam zijn bij of via een Sociaal Werkbedrijf. Weet jij je medewerkers hier enthousiast en vrij voor te maken?

De data zijn:

  • dinsdag 29 oktober (Vol)
  • donderdag 31 oktober (Utrecht 12.30 – 15.00 uur)

Laat ons weten of jouw SW-bedrijf hier één of meerdere SW-medewerker(s) aan wil laten deelnemen. Dat kan via de contactgegevens onder dit bericht.

Wat gebeurt er met de input?

Voorafgaand aan de werksessies zetten we een vragenlijst uit om zoveel mogelijk input uit de sector op te halen. Op basis van alle input uit de vragenlijst en sessies wordt een onderwijsvisie opgesteld. Vanuit die visie ontwikkelen en testen we een aantal tools om SW-medewerkers te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Ook in de testfase kunnen we de hulp van een aantal SW-bedrijven gebruiken. Je hoort daar later meer over.

Interesse?

Heb je interesse deel te nemen aan één van de sessies  of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paula Mensink, projectleider SBCM.
E: p.mensink@caop.nl
T: 06 22 65 86 09