Benchmark 2018: verzuim SW blijft stijgen

Benchmark 2018: verzuim SW blijft stijgen

In 2018 is het verzuim in de SW-sector met ruim een half procentpunt gestegen vergeleken met 2017; het verzuim is nu 14,0 procent. Een SW-medewerker meldt zich gemiddeld 1,8 keer per jaar ziek en verzuimt gemiddeld 30,2 dagen door ziekte.

Dit blijkt uit de laatste benchmark verzuim van Cedris en SBCM. Aan de benchmark deden 72 SW-bedrijven mee.

Mogelijke verklaringen

Ondanks de inspanningen van SW-bedrijven om het verzuim tegen te gaan, stijgt het de afgelopen jaren gestaag: van 12,2 procent in 2014 naar 14,0 procent in 2018. Uit de benchmark komen een paar mogelijke verklaringen naar voren, zoals vergrijzing en de griepepidemie tussen december 2017 en april 2018. Kleinere SW-bedrijven hebben gemiddeld nog steeds lagere verzuimcijfers dan grote bedrijven, hoewel ook daar het verzuim is gestegen.

Factsheet verzuim

Alle verzuimcijfers, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de meldingsfrequentie van nu en voorgaande jaren vindt u terug in de factsheet. De factsheet is een handig hulpmiddel om de verzuimcijfers van uw eigen organisatie te vergelijken met de cijfers voor de sector als geheel. De factsheet is gebaseerd op de benchmarkrapportages die EMC – als onderdeel van het raamcontract Arbodienstverlening van Cedris – voor elk SW-bedrijf opstelde (niet openbaar). Vanaf 2019 maakt deze dienstverlening geen onderdeel meer uit van het raamcontract. De verzuimbenchmark wordt wel gecontinueerd.

Duurzame inzetbaarheid en verzuimaanpak

Duurzame inzetbaarheid (DI) bevorderen, is een mogelijkheid om het verzuim te verlagen. DI-beleid geldt voor alle medewerkers en richt zich op versterking van gezondheid, groei en plezier –  de drie pijlers van inzetbaarheid van medewerkers. In 2019 komen er regionale leerkringen om SW-organisaties te ondersteunen bij het (verder) opzetten en uitvoeren van DI-beleid. Voor medewerkers wordt de campagne Ik ben aan de Bal ontwikkeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de benchmark verzuim kunt u contact opnemen met:

Diana Lettink, projectleider SBCM.
T: 06 22 095 634
E: d.lettink@caop.nl

of

Joram de Does, beleidsadviseur kwaliteit en monitoring Cedris
T: 06 10 484 834
E: jdedoes@cedris.nl