ESF-subsidie toegekend voor duurzame inzetbaarheid in de SW

ESF-subsidie toegekend voor duurzame inzetbaarheid in de SW

De subsidieaanvraag van SBCM bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) is toegekend. Dit betekent dat er extra geld is voor een meerjarenplan ‘Samen aan de bal in de SW’.

In cocreatie met SW-bedrijven gaan we aan de slag met een groot aantal uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de SW.

Samen aan de bal in de SW

Veel werknemers in de SW-sector kampen met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek of leefstijlissues, en de Wsw-doelgroep vergrijst. Daarom heeft SBCM eind 2018 een subsidie aangevraagd bij het ESF voor het thema duurzame inzetbaarheid. Deze aanvraag is nu gehonoreerd. Voor SBCM betekent dit dat er extra geld beschikbaar is voor een meerjarenplan ‘Samen aan de bal in de SW’. De basis hiervoor is in 2018 gelegd met de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’, een campagne om medewerkers actief te betrekken bij duurzame inzetbaarheid. Deze campagne is ontwikkeld in cocreatie met zes SW-bedrijven die samen een lerend netwerk vormen.

Vervolg campagne ‘Ik ben aan de bal’

In het ESF-programma wordt de campagne ‘Ik ben aan de bal’ de komende tijd uitgerold en ook het lerend netwerk krijgt een vervolg. De deelnemende SW-bedrijven ontwikkelen ieder hun eigen aanpak. Op deze manier ontstaan 6 verschillende routes naar duurzame inzetbaarheid. In het kielzog van het lerend netwerk zijn inmiddels in 3 regio’s leerkringen gestart waar zo’n 20 SW-bedrijven de komende 2 jaar aan meedoen.

ESF-programma omvat meer

Het meerjarenprogramma is opgebouwd rond een aantal specifieke vraagstukken in de SW. Zo zijn er pilots over het goede gesprek, meer werkplezier, werksoorten, een vitaliteitsscan en anders (mobiel) leren. Verder komt er een verkennend onderzoek naar leefstijl, advies over de implementatie van praktijkleren en een seminar over techniek en inclusie. Alle activiteiten krijgen vorm in samenwerking met SW-organisaties (cocreatie). In totaal loopt het programma 2 jaar. Zodra het communicatieplan gereed is, komt er op de site van SBCM een overzicht van alle activiteiten, de planning en de mogelijkheden om deel te nemen. Hier alvast een beknopte visuele weergave van alle activiteiten:

ESF in de regio

Ook de regio Twente kreeg de ESF-subsidie toegekend. De gemeente Enschede, Soweco Almelo, SWB Hengelo en de FNV gaan samen de uitdagingen rond duurzame inzetbaarheid in de regio aan. Kennis en ervaringen tussen beide projecten worden gedeeld. Zo nemen de genoemde SW-organisaties ook deel aan de leerkring van SBCM.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 095 634

Of met Arjan van der Borst, projectleider SBCM.
E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 20 542 358