Laatste mogelijkheid voor ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid

Laatste mogelijkheid voor ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid

Werkt u voor een bedrijf of (semi)overheidsorganisatie met meer dan 2 medewerkers? Dan kunt u tussen 8 en 12 april 2019 voorlopig voor de laatste keer de subsidie Duurzame inzetbaarheid aanvragen.

Daarmee kunt u 50 procent van de kosten voor een externe adviseur gefinancierd krijgen. Het maximale subsidiebedrag is € 12.500.

Langer en gezond doorwerken

Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat medewerkers tot aan hun pensioen gezond en met plezier kunnen werken? Hoe gaat u om met medewerkers die steeds ouder worden, met medewerkers die langer door moeten werken, met oplopend verzuim en met een (werk)omgeving in beweging? Dat zijn vragen die u door de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor duurzame inzetbaarheid kunt aanpakken.

Programma op maat

U kunt de subsidie gebruiken voor een externe adviseur die samen met u een programma op maat ontwikkelt en die u begeleidt bij de realisering daarvan. Denk aan een onderzoek of scan waarmee u meer inzicht krijgt in de inzetbaarheid van uw medewerkers. Denk aan programma’s om gezond en veilig werken te bevorderen, waaronder een gezondere leefstijl; om werkstress terug te dringen, om ongewenst gedrag in het werk tegen te gaan, of om de organisatie van het werk aan te passen.

Extern adviseur

De subsidie mag u alleen gebruiken voor de advieskosten van een externe adviseur. Het ESF subsidieert maximaal de helft van deze kosten, tot een bedrag van € 12.500,- per aanvrager. Er is € 15 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen

Alle informatie over de ESF-regeling en de voorwaarden vindt u op de website van het Agentschap SZW. Hier kunt u de subsidie ook aanvragen.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 09 56 34