Leen ons pakket en start je eigen campagne ‘Ik ben aan de bal’

Leen ons pakket en start je eigen campagne ‘Ik ben aan de bal’

Wist je dat de toolbox Ik ben aan de bal ook fysieke materialen bevat die je kunt lenen? Denk aan een kunstgrasveld of een selfiewand. Met deze materialen kun je in je organisatie een spetterend evenement organiseren waarbij medewerkers op een leuke manier kennismaken met duurzame inzetbaarheid.

Een succesvolle aanpak rond duurzame inzetbaarheid komt tot stand door medewerkers actief te betrekken en het gesprek over het thema te stimuleren. Hiervoor is de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ ontwikkeld. Bij de campagne hoort een toolbox vol communicatiematerialen en werkvormen om medewerkers uit te nodigen zelf aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid. Materialen die je zelf kunt printen, maar ook fysieke materialen die je bij SBCM kunt lenen.

Organiseer je eigen evenement

Met de fysieke materialen uit de toolbox kun je op je eigen locatie een evenement vormgeven. Het pakket ‘Ik ben aan de bal live’ bestaat onder andere uit een kunstgrasveld (20 m2) bartafels en barkrukken, ergonomische zitballen, een kaartenrek, beachvlaggen, doeltjes en een selfiewand. Het werkt het beste om de materialen als één geheel op te stellen op een handige plek in de organisatie. Dit zal medewerkers nieuwsgierig maken en uitnodigen een kijkje te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld in groepjes door de opstelling lopen en allerlei leuke, korte activiteiten doen die te maken hebben met de pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezond, groei en plezier. Zo maken ze spelenderwijs kennis met het thema.

Zelf ook nieuwsgierig geworden? In de filmpjes hieronder zie je welke materialen er zijn en hoe je ze kunt inzetten.

Inhoud van de toolbox

Hoe je de materialen kunt gebruiken

Samenhang met andere activiteiten

Het is aan te raden een evenement niet als op zichzelf staande activiteit te organiseren, maar het te verbinden met andere activiteiten rond duurzame inzetbaarheid.  Daarvoor moet je als organisatie wel duidelijk hebben hoe je medewerkers kunt ondersteunen om goed, gezond en met plezier te kunnen blijven werken. Sommige organisaties hebben dit al mooi uitgewerkt in een volwaardig duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Is dat bij jullie organisatie nog niet het geval, dan kan de tactiekposter uit de toolbox helpen om een strategie te bepalen. Je kunt er het bestaande ondersteuningsaanbod binnen de organisatie mee in kaart brengen én dat aanbod koppelen aan ‘Ik ben aan de bal’. Zo maak je het aanbod bekend bij medewerkers en ervaren zij dat ze er niet alleen voor staan. Een evenement kan dan een goede start zijn van een eigen campagne ‘Ik ben aan de bal’

Van campagne naar integrale aanpak

Uit de praktijk krijgen we van professionals terug dat ‘Ik ben aan de bal’ ook als een paraplu werkt. Bij organisaties waar eerst vooral losse initiatieven en activiteiten waren rond duurzame inzetbaarheid, wordt door de campagne de onderlinge samenhang duidelijk. Ook wordt inzichtelijk waar dit aanbod nog kan worden aangevuld. Zo kan de campagne een mooie eerste stap zijn naar een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie

Ga naar de toolbox om alle materialen te bekijken en de online materialen te downloaden. De fysieke materialen kun lenen door een mail te sturen naar info.sbcm@caop.nl. Je kunt het pakket gratis lenen; wel zijn de breng- en ophaalkosten voor eigen rekening.

Wil je meer informatie, weet je nog niet zo goed hoe je Ik ben aan de bal in kunt zetten of heb je behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met Diana Lettink, projecteider SBCM.

E: d.lettink@caop.nl
M: 06 22 095 634

Over ‘Ik ben aan de bal’

De toolbox ‘Ik ben aan de bal’ is een gezamenlijke activiteit van SBCM,  Cedris en Zilveren Kruis. De implementatie en doorontwikkeling  van de toolbox maakt deel uit van het meerjarenprogramma ‘Samen aan de bal’ in de SW. Dit programma wordt mede gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).