Machines met bewegende delen: fysieke afscherming niet altijd effectief

Machines met bewegende delen: fysieke afscherming niet altijd effectief

Elk jaar verliezen circa 280 mensen lichaamsdelen, vooral vingers, tijdens werkzaamheden met machines met bewegende onderdelen. Denk aan zijn cirkelzagen, vulmachines en transportbanden. Om dit te voorkomen is het essentieel dat medewerkers niet in aanraking komen met bewegende delen van machines.

In de praktijk blijken fysieke afschermingen daarvoor lang niet altijd effectief. Afschermingen zijn bijvoorbeeld verwijderd voor onderhoud of medewerkers zijn in de verleiding gekomen ze te omzeilen. Dit blijkt uit een nadere analyse door het RIVM van honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016.

Vaak al langere tijd onveilig

RIVM keek in de analyse naar de omstandigheden waarin de ongevallen voorkomen. Ook is beschreven hoe mensen in contact kwamen met bewegende delen van machines. Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen is een ongeval met de bewegende delen van machines. Hoewel er al vrij veel bekend is over deze ongevallen, blijven ze elk jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. De analyse maakt inzichtelijk welke situaties veel voorkomen en wat de directe en indirecte oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al lange tijd aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde.

Geleerde lessen

Op basis van de analyse heeft het RIVM praktische lessen voor de praktijk opgesteld. Eén van die lessen is het belang om regelmatig te checken of alles nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken.

Werken met machines in de SW

Ook in de SW wordt veel met machines gewerkt. Denk aan afwasmachines in de catering, bosmaaiers in het groen, heftrucks in de opslag en nietmachines in de assemblage. Lees in de deelcatalogus Machineveiligheid wat de risico’s zijn en hoe je ongelukken kunt voorkomen.

Lees de samenvatting of het volledige rapport.