Medewerkers WVS ontwikkelen door e-learnings én begeleiding

Medewerkers WVS ontwikkelen door e-learnings én begeleiding

Madina uit Somalië was de eerste deelnemer van een pilot die drie jaar geleden van start ging bij leerwerkbedrijf WVS om kennis te maken met e-learningprogramma’s. Ze werkt op de computer zo veel mogelijk zelfstandig aan taal, maar het is wel fijn dat begeleider Cockie van de Kamer helpt.

Uitspraak

‘Rekenen kan ik wel en lezen gaat goed’, zegt Madina. Ze is administratief medewerkster bij WVS. Ze oefent twee uur per week op het werk met e-learningprogramma’s voor taal: grammatica, spelling, schrijven en uitspraak. Dat doet ze met de serie Lees en schrijf! van Oefenen.nl. Programma’s met gesproken tekst en ondertiteling kan Madina goed volgen. Maar gesproken woorden of zinnen die ze moet opschrijven, dat is lastig. ‘Ik heb hulp nodig. Ze praten snel, ik versta het niet.’

De uitspraak van de Nederlandse taal is heel anders dan die van het Somalisch. ‘Bovendien praten ze in die programma’s met een andere tongval dan het Brabants’, legt Van de Kamer uit. ‘Je kunt de woorden steeds opnieuw beluisteren en ik herhaal de woorden ook op mijn manier voor Madina. Als ze de woorden dan opgeschreven heeft, beluisteren we ze nog eens. Dan kijken we of ze de woorden herkent.’

Huiswerk

Bij het programma hoort huiswerk, dus Madina oefent ook thuis. ‘Soms lang, soms kort. Ik vind het leuk. Ik heb veel geleerd, van het programma en van Cockie.’ Ze leert ook van haar kinderen die in Nederland geboren zijn. Ook in haar vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en in een verzorgingstehuis heeft ze veel Nederlands geleerd. Collega’s helpen haar met mails schrijven. Maar ze is nog niet klaar, vindt ze. ‘Ik blijf leren tot ik goed praat.’

Leer-werktrajecten

Behalve Madina zijn er ook andere medewerkers. Ze zijn allemaal met hun eigen programma bezig, bijvoorbeeld met Taal en Werk of Taal en Rekenen op de WERK-portal.nl. Van de Kamer begeleidt ze allemaal apart. Collega’s van haar die met statushouders werken, geven groepsbegeleiding. Gemeenten kopen een traject in bij WVS, waar ook de taal leren in zit. De statushouders komen in groepjes van vijf en werken dan met taalprogramma’s voor leer-werktrajecten. Die programma’s gebruikt WVS ook voor beschut werkers die de taal slecht beheersen. Er zijn ook begeleiders die werken met programma’s over werknemersvaardigheden op de WERK-portal.nl.

Herhalen

Van de Kamer ziet veel voordelen van e-learning. ‘Het fijne is dat mensen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen werken. Ook is het goed dat ze steeds de mogelijkheid hebben om een oefening te herhalen: een computer wordt niet moe van herhalen.’ Wel is ze nog op zoek naar een introductie van alle programma’s. ‘Er is zo veel te kiezen. Welk programma moet je nou hebben voor welke doelgroep?’

Oefenen.nl geeft bij navraag aan dat op hun website een beschrijving staat van alle programma’s. Zo staat op de pagina met taalprogramma’s voor NT2-gebruikers precies wat je leert met welk programma. Denk aan uitspraak, gesprekken voeren, of schrijven. Op de WERK-portal.nl staat ook een beschrijving van alle programma’s.

Maatwerk

Van de Kamer heeft ervaren dat praktische ondersteuning en (taal)begeleiding nodig blijven bij e-learning. ‘Als begeleider maak ik de vertaalslag naar eigen ervaringen van degene die met een programma werkt. Ik verwijs terug naar wat iemand eerder heeft geleerd. Bij een uitspraakoefening over woorden met een dubbele klinker kwam het woord ‘brood’ ter sprake en toen zei de medewerker: ‘Lekker, ik heb honger’. Ik weet dat hij op zijn gewicht moet letten en we hadden net het woord ‘weegschaal’ gehad. Dan grijp ik daarnaar terug en lachen we er samen om. Dat soort persoonlijke taalgrapjes tussendoor, dat kan een programma niet. Het is geen kwestie van: computer aanzetten, e-learningprogramma opstarten, de medewerker achter de computer zetten (al dan niet met koptelefoon) en dan wijst het programma zichzelf. Als begeleider geef ik uitleg, ik wijs op dwarsverbanden, ik check informatie, ik geef een steuntje in de rug. E-learning is een hulpmiddel om taalvaardigheden te vergroten, maar het blijft maatwerk.’

Over Oefenen.nl en de WERK-portal.nl

Zowel op de WERK-portal.nl als op Oefenen.nl staan e-learningsprogramma’s voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij en op het werk. De programma’s op de WERK-portal.nl richten zich vooral op werk, zoals solliciteren, goed samenwerken en veilig werken. Oefenen.nl richt zich meer op algemene basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden.

De WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris en de programma’s op deze site zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Oefenen.nl is een product van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Individuele gebruikers kunnen een gratis account aanmaken op Oefenen.nl. Organisaties die de programma’s begeleid willen inzetten, kunnen een betaalde licentie afnemen. Hiermee hebben begeleiders toegang tot een volgsysteem waarin ze bijvoorbeeld deelnemers kunnen monitoren en huiswerk klaar kunnen zetten.

Met één licentie toegang tot alle programma’s

Licentiehouders op Oefenen.nl kunnen door een eenmalige bijdrage van € 15,-  de programma’s op de WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen. Zo heeft een organisatie via één platform toegang tot zowel de programma’s en het volgsysteem van Oefenen.nl als de programma’s op de WERK-portal.nl.