‘MTO-SW is cadeau aan informatie’

‘MTO-SW is cadeau aan informatie’

Hoe tevreden zijn medewerkers van een SW-bedrijf over hun werkzaamheden, werkomgeving en samenwerking met collega’s? Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek van SBCM (MTO-SW) kregen Patijnenburg en Laborijn antwoord op deze vragen.

Dit MTO-SW is ‘Participatiewet-proof’, omdat de basisvragen rekening houden met de diversiteit aan doelgroepen in de sociale werkbedrijven. Betty Talstra, algemeen directeur van Laborijn, is blij met het MTO-SW: ‘Gezonde en gelukkige werknemers zijn heel belangrijk voor onze organisatie. Het MTO-SW is daarvoor een cadeau aan informatie.’

Goede resultaten

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en voor de SW Montferland en ontstond in 2016 na een fusie. Voor Laborijn was de inzet van het MTO-SW in 2018 een nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers van Laborijn erg betrokken zijn bij het bedrijf. Talstra is dan ook tevreden met de uitkomsten: ‘Met een 6,9 scoren we hoog voor een fusieorganisatie. Uiteraard zijn er verbeterpunten. We scoren bijvoorbeeld minder goed op huisvesting en informatievoorziening aan medewerkers. Maar we zijn al bezig om de huisvesting te verbeteren en we organiseren inmiddels afdelingsbezoeken en lunchbijeenkomsten om onze medewerkers te informeren.’

Patijnenburg voert de Participatiewet en de Wsw uit voor de gemeente Westland. Ook Patijnenburg zette in 2018 het MTO-SW in. ‘Wij voeren één keer in de twee jaar het MTO-SW uit. We scoorden dit jaar erg hoog met een 7,4 als gemiddeld eindcijfer. Wat opviel was dat de samenwerking met collega’s en leidinggevende hoog wordt gewaardeerd. En het is leuk om te zien dat onze medewerkers zich graag willen blijven ontwikkelen. Voor de scholing van medewerkers hebben wij een eigen variant van werkplekopleiden ingevoerd’, vertelt stafmedewerker Marjet Eggers.

Hoge respons

Volgens Eggers is er hard gewerkt om het MTO-SW te organiseren. ‘We hebben medewerkers in de nieuwsbrief en tijdens afdelingsoverleggen opgeroepen om vooral mee te doen aan het onderzoek. Onderzoeksbureau SAMR heeft het onderzoek afgenomen. SAMR is onafhankelijk en daardoor krijgen we een beter beeld van wat medewerkers écht vinden. De uitkomsten zijn door SAMR visueel teruggekoppeld.’

SAMR was ook bij Laborijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling. Dit keer niet met een filmpje, maar door middel van workshops. ‘De workshops maakten de uitkomsten inzichtelijk en het leuke is dat er onderling discussie ontstond. Dat is fijn, want op de werkvloer moet het uiteindelijk gebeuren’, zegt Talstra. ‘Voor de gedetacheerde medewerkers hebben we de terugkoppeling bij de werkgever georganiseerd. Zo werden ook de werkgevers geïnformeerd over de uitkomsten van het MTO-SW.’

Actiepunten borgen

Laborijn en Patijnenburg nemen de feedback van medewerkers serieus. Bij Patijnenburg worden de actiepunten uit het onderzoek besproken in de afdelingsoverleggen. En volgend jaar staat alweer het volgende MTO-SW op het programma. Bij Laborijn bewaakt de programmamanager organisatieontwikkeling en innovatie de voortgang van de actiepunten. Talstra: ‘Uiteindelijk moeten de actiepunten geïntegreerd worden in het beleid en op de werkvloer.’

Meer informatie

Wilt u ook een MTO-SW houden binnen uw organisatie? Lees meer over het MTO-SW.

Neem voor meer informatie contact op met Arjan van der Borst, projectleider SBCM.

T: 06 20 54 23 58
E: a.vanderborst@caop.nl