Neem deel aan een leerkring voor een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Neem deel aan een leerkring voor een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

Hoe kunnen uw medewerkers gezond en met plezier blijven werken en ontwikkelen, nu én in de toekomst? SBCM en Cedris bieden vanaf 2019 regionale leerkringen aan.

Deze leerkringen zijn bedoeld voor professionals uit de SW-bedrijven die hun kennis hun kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid willen vergroten én hun ervaringen met het toepassen daarvan willen delen met andere collega’s.

Wat is een leerkring?

De leerkringen bestaan uit inspirerende bijeenkomsten om SW-organisaties te ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan duurzame inzetbaarheid. In 2019 worden vier bijeenkomsten georganiseerd en in 2020 twee. Het streven is om in drie regio’s (Noordoost, Midden-West en Zuid) leerkringen op te zetten, zodat de reistijd beperkt is en u kennis en ervaringen met collega’s uit uw eigen regio kunt delen.

Duurzame inzetbaarheid

In de leerkring leert u integraal vorm te geven aan duurzame inzetbaarheid en hoe u dit borgt in de organisatie. Voor duurzame inzetbaarheid is geen vast recept of blauwdruk. Van belang is dat de aanpak past bij de ontwikkeling en uitdagingen van uw organisatie en behoeften en mogelijkheden van de doelgroep(en). Vanuit zowel de wetenschap als praktijk is gelukkig veel bekend wat hierbij wel en niet werkt. Deze kennis wordt in de leerkring met u gedeeld. Daarnaast kan in de bijeenkomsten van de leerkring worden geput uit de ervaringen die zes SW-bedrijven binnen de huidige pilot duurzame inzetbaarheid hebben opgedaan en de tools die daar ontwikkeld zijn.

Kleine of grote(re) leervragen

Deelname aan de leerkring is kosteloos. Om maximaal rendement uit de leerkringen te halen, verwachten we dat deelnemers:

  • bereid zijn alle bijeenkomsten van de leerkring bij te wonen, zodat er een collectief leerproces ontstaat. Er wordt telkens voortgebouwd op opgedane kennis en inzichten.
  • een leervraag formuleren waarmee ze actief in de eigen organisatie aan de slag willen gaan om duurzame inzetbaarheid aan te jagen.

Een leervraag mag klein of groter zijn. U hoeft nog geen concreet plan of aanpak te hebben, een leervraag mag ook in de voorbereidende/verkennende sfeer liggen. Hieronder ter illustratie een aantal mogelijke leervragen:

  • Wat kan duurzame inzetbaarheid voor onze organisatie betekenen (visieontwikkeling)?
  • Welke aanpak van duurzame inzetbaarheid past het beste bij ons, onze uitdagingen en onze doelgroepen?
  • Hoe creëer ik draagvlak voor onze aanpak onder bestuur, directie/MT, OR, leidinggevenden en  medewerkers?
  • Hoe kunnen we meer samenhang brengen in  reeds bestaande ‘losse’ activiteiten gericht op gezond en met plezier werken en ontwikkelen?
  • Hoe zorgen we dat ons bestaand DI-beleid meer preventief proactief is in plaats van reactief?
  • Hoe borgen we onze aanpak?

Vindt u het nog lastig een leervraag te formuleren? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee! Ook is hier tijdens de eerste bijeenkomst aandacht voor.

Samenstelling en structuur leerkring

Per organisatie kunnen maximaal twee mensen deelnemen. Meer is bespreekbaar, maar mede afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. Per leerkring kunnen 12 tot 14 mensen deelnemen.

De eerste bijeenkomst van de leerkring staat in het teken staan van kennismaken met elkaar, met de uitdagingen die er in ieders organisatie en in de sector zijn én met de belangrijkste principes van duurzame inzetbaarheid. De overige bijeenkomsten kennen telkens een zelfde opbouw, bestaande uit:

  • Waar staat een ieder in het leerproces? Wat gaat goed en welke nieuwe leer- of hulpvragen zijn er?
  • Een thematische verdieping. De thema’s worden met elkaar bepaald. We kunnen hierbij ook putten uit de thema’s die behandeld zijn in het lerend netwerk van de vorig jaar gestarte pilot duurzame inzetbaarheid. De thema’s daar waren bijvoorbeeld: creëren van bewustwording en (duurzaam) draagvlak, het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid, de rol en ondersteuning van direct leidinggevenden en eigen regie medewerkers.


De bijeenkomsten van de leerkringen duren telkens 3 uur en starten of eindigen telkens met een  lunch. Ze vinden in de regio van de betreffende leerkring plaats en indien mogelijk (soms) ook op locatie van het SW-bedrijf van een van de deelnemers om zo ook letterlijk een kijkje in elkaars keuken te nemen.

Aanmelden en meer informatie

De leerkringen worden begeleid door Diana Lettink, projectleider SBCM. Zij is een gedreven  en ervaren adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze heeft veel ervaring met het begeleiden van groepen en heeft verschillende  organisaties ondersteund bij het opzetten en vormgeven van inzetbaarheidsbeleid. Zie meer informatie over Diana.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Bij voldoende aanmeldingen starten de leekringen in februari of maart.

Neem voor meer informatie contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM:

E: d.lettink@caop.nl

M: 06 2209 5634

Joram de Does, beleidsadviseur Cedris

E: jdedoes@cedris.nl

T: 06 10 484 834

De regionale leerkringen maken onderdeel uit van een ESF-subsidieaanvraag.