Nieuw: toolbox ‘Ik ben aan de bal’; bewustwordingscampagne voor duurzame inzetbaarheid in de SW

Nieuw: toolbox ‘Ik ben aan de bal’; bewustwordingscampagne voor duurzame inzetbaarheid in de SW

Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers in de SW met een glimlach op hun gezicht naar het werk kunnen blijven gaan, gezond(er) leven en zich blijven ontwikkelen? Nu en in de toekomst. Dat is een vraag waar iedere SW-organisatie op haar eigen manier invulling aan geeft.

En dat is goed, want een blauwdruk bestaat niet. Wat we wel zeker weten, is dat een succesvolle aanpak tot stand komt door medewerkers actief te betrekken en door het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Vanuit dit gedachtengoed is ‘Ik ben aan de bal’ ontstaan. Bij ‘Ik ben aan de bal’ hoort een  toolbox om zelf in de eigen organisatie een bewustwordingscampagne omtrent duurzame inzetbaarheid uit te voeren. De toolbox bestaat uit allerlei materialen en werkvormen waarmee medewerkers op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in wat duurzame inzetbaarheid is en waarom het nodig is om hier aandacht aan te besteden. De toolbox is ingericht rond de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: ik leef gezond, ik blijf groeien en ik werk met plezier.

De materialen en handreiking in de toolbox en fysieke materialen zijn ontwikkeld door SBCM en Cedris, in samenwerking met Qidos, en mede gefinancierd door Zilveren Kruis.

Tools

’Ik ben aan de bal’ bestaat uit een digitale én fysieke toolbox. De digitale toolbox zit vol met communicatiematerialen en werkvormen die gedownload kunnen worden. Denk aan placemats, complimentenkaarten, een tactiekposter, receptenkaartjes en nog veel meer. Ook bevat het een animatie waarin uitgelegd wordt waarom duurzame inzetbaarheid van belang is en wat je daar als medewerker zelf aan kunt doen. En voor leidinggevenden is er een korte scan. De fysieke toolbox is een pakket die geleend kan worden om een kick-off van de campagne in de eigen organisatie aan te kleden. Dit pakket ‘Ik ben aan de bal’-live bestaat onder meer uit een grasmat, doeltjes en een selfiewand.

Aan de slag?

Bij de toolbox hoort een handreiking om SW-bedrijven te helpen om met de materialen aan de slag te gaan. Daarnaast wordt er op woensdag 2 oktober 2019 in Utrecht een ochtend georganiseerd waar geïnteresseerde SW-organisaties actief kennis kunnen maken met de tools én op weg worden geholpen om deze in de eigen organisatie in te zetten. Meld je hier nu voor aan.

Ook is er aandacht voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de campagne succesvol in te zetten. Het belangrijkste is dat organisaties een (vervolg)aanpak hebben om medewerkers blijvend te ondersteunen in hun inzetbaarheid. 28 SW-bedrijven worden hierbij ondersteund via een lerend netwerk of een regionale leerkring. Inzetten van de toolbox is dus alleen zinvol als er vervolgactiviteiten plaatsvinden.

Co-creatie

De bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ is in co-creatie met de Diamantgroep, DCW (gemeente Enschede), de Risse groep, KonnecteD, IBN en Delta ontwikkeld.

Lerend netwerk

Deze SW-organisaties vormen samen een lerend netwerk waarbinnen ieder hun eigen route naar duurzame inzetbaarheid uitstippelen. De ervaringen worden in 2020 vastgelegd in een routekaart met praktische tips voor het opzetten en uitvoeren van duurzame inzetbaarheidsbeleid. SBCM faciliteert het lerend netwerk en volgt de organisaties in hun aanpak. Tussentijdse ervaringen worden gedeeld via de nieuwsbrief en in de drie regionale leerkringen die rond het lerend netwerk zijn gestart.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met: Diana Lettink (projectleider SBCM)
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 09 56 34