Nomineer jouw TaalHeld!

Nomineer jouw TaalHeld!

Ken jij iemand die zich met succes inzet voor eigen of andermans geletterdheid, en die ook anderen stimuleert aan de slag te gaan met de aanpak van laaggeletterdheid? Nomineer deze persoon dan als TaalHeld 2019.

Sinds 2015 reikt Stichting Lezen & Schrijven de landelijke TaalHeldenprijzen uit. Met de TaalHeldenprijs zetten zij mensen in het zonnetje die zich op een bijzondere manier inspannen voor een geletterd Nederland.

Wat zijn TaalHelden?

Er zijn drie categorieën TaalHelden:

  • Taalcursist: een (voormalig) laaggeletterde taalcursist en/of taalambassadeur
  • Taalbegeleider: een persoon die lees- en schrijfcursisten begeleidt
  • Bruggenbouwer: een persoon die zich inzet om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden in de aanpak van laaggeletterdheid en/of een samenwerkingsverband dat laaggeletterdheid effectief aanpakt

Zo nomineer je iemand

Dien je nominatie in via de website van de week van de alfabetisering. Op deze website vind je ook meer informatie over de verkiezIng.