Sociale werkbedrijven inspireren elkaar te blijven investeren in Taal

Sociale werkbedrijven inspireren elkaar te blijven investeren in Taal

Nieuwe tips om laaggeletterden te bereiken, samenwerken met bibliotheken en de e-Learning Taal en Werk: de bijeenkomst van de kennisgroep Taalakkoord SW op 4 februari 2019 in Utrecht leverde weer mooie en inspirerende voorbeelden op om de taalkennis van werknemers te versterken.

Taal is belangrijk, want het is de basis voor verdere (arbeids)ontwikkeling. SBCM en inmiddels 16 sociale werkbedrijven hebben zich al aangesloten bij het Taalakkoord.

Laaggeletterden bereiken vanuit hun belevingswereld

Marian Janssen-de Goede van ‘Zet een Punt …’ liet de deelnemers met een interactieve workshop zien hoe de methode KLASSE! werkt. Het is een methodiek voor het vinden, benaderen en werven van autochtone laaggeletterden. ‘Je kunt mensen alleen bereiken als je hen aanspreekt op een manier die bij hen past en daarvoor moet je precies weten hoe hun belevingswereld eruitziet’, aldus Janssen-de Goede. Die belevingswereld is niet voor iedere laaggeletterde hetzelfde en daarom worden binnen KLASSE! vier doelgroepen of profielen onderscheiden: Fatima, Wesley, Gerard en Elly. Per profiel zijn 50 leervragen geformuleerd die niet direct gaan om (beter) leren lezen en schrijven, maar via een omweg de basisvaardigheden bespreekbaar maken. Op deze manier kun je cursussen aanbieden die de doelgroep interessant vindt. Deze zogenaamde camouflagecursussen dienen als opstapje naar een cursus basisvaardigheden. De methodiek en de bijbehorende materialen zijn gratis te downloaden op de website ikwildatleren.nl. ok deelnemers kunnen op deze website terecht voor cursusaanbod, passend bij hun profiel.

Lees een eerder interview

Werken aan taal en contacten in de bieb

Eric van der Westerlaken van Stroomopwaarts en Marian Klaren van de bibliotheek Maassluis vertelden over hun aanpak in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Stroomopwaarts heeft de visie dat arbeidsontwikkeling een primaire taak is van het bedrijf om mensen kansen te bieden op duurzaam betaald werk. Een paar geleden is bewust de samenwerking met bibliotheken gezocht. De bibliotheek is een laagdrempelig plek voor mensen om binnen te stappen, ook in hun vrije tijd. Behalve dat je er boeken kunt lenen en lezen, leggen mensen er gemakkelijk contact met anderen en komen ze uit hun sociaal isolement.

Stroomopwaarts neemt tegenwoordig bij mensen tot en met mbo-niveau 4 die een uitkering aanvragen, de taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven af. Bij een indicatie van laaggeletterdheid verwijzen zij door naar een verdiepende taaldiagnose in de bibliotheek.  Binnen twee weken wordt het niveau bepaald en krijgt de cliënt een advies hoe hij zich kan ontwikkelen tot een hoger niveau.

Gratis e-learning Taal en Werk mooie aanvulling

Statushouders kunnen bij Stroomopwaarts duale werk- en taaltrajecten van zes maanden volgen. Een statushouder krijgt op de werkvloer een taalmaatje, een SW-medewerker. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, want beide partijen leren ontzettend veel van elkaar. Werkleiders zien hierdoor nu ook het voordeel van deze aanpak. Ze zijn zelf minder tijd kwijt aan taalzaken op de werkvloer en medewerkers groeien en raken meer gemotiveerd. Stroomopwaarts vindt de gratis e-learning Taal en Werk in de WERK-portal.nl van SBCM en Cedris een mooie aanvulling om statushouders te laten oefenen met de taal en bekend te maken met de (ongeschreven) regels op de werkvloer.

Eerdere interviews over taalmaatjes bij Stroomopwaarts:

Taal zonder woorden is ook communicatie

Taal gaat niet alleen om lezen en schrijven, maar ook om andere manieren van communiceren met elkaar. Stroomopwaarts besteedt daarom ook aandacht aan de communicatie tussen horende en dove of slechthorende medewerkers. Hiervoor werken zij samen met Gebaren.nl die sinds kort ook is aangesloten bij het Taalakkoord. Nienke Fluitman, eigenaar van Gebarentaal.nl, sluit de bijeenkomst af met een demonstratie Gebarentaal. Zij wil bij werkgevers bewustzijn creëren dat het introduceren van gebarentaal op de werkvloer de communicatie tussen medewerkers sterk kan verbeteren. Het helpt dove en slechthorende medewerkers enorm in hun ontwikkeling als zij zich beter begrepen voelen.

Lees het artikel Eindelijk gelijke kansen voor doven? in het SW-journaal van mei 2018.

Over de kennisgroep Taal SW

De kennisgroep Taal SW bestaat uit sociale werkbedrijven die zijn aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers, ondersteund door SBCM. Meer informatie over deze kennisgroep en goede praktijkvoorbeelden zijn te vinden op “Alle hulpmiddelen op taalgebied op een rij” en het Taalakkoord.

Ook deelnemen?

Ook aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers, maar nog geen deelnemer aan de kennisgroep Taal SW? Neem dan contact op met Paula Mensink.

T: 06-22658609
E: p.mensink@caop.nl