Sociale werkbedrijven voeden elkaar met taalideeën

Sociale werkbedrijven voeden elkaar met taalideeën

De Kennisgroep Taal SW kwam op 7 oktober bij elkaar in Utrecht. IBN, de Stichting Lezen en Schrijven en Het Begint met Taal deelden goede voorbeelden van manieren om mensen taalvaardiger te maken. Zo heeft de Stichting Lezen en Schrijven sinds kort Gesprekskompassen om professionals te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

IBN: Successen delen is belangrijk

Harm van Zutphen van IBN liet tijdens de bijeenkomst zien wat het bedrijf doet om medewerkers en mensen die vanuit de bijstand deelnemen aan een traject, taalvaardiger te maken. IBN zorgt voor intern draagvlak voor taalactiviteiten door regelmatig successen te delen tijdens een werkoverleg, in de nieuwsbrief, intranet, op social media en in op een-op-eengesprekken met werkleiders en trajectbegeleiders. Het helpt ook dat de directeur er volledig achter staat. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn volgens IBN de basis om te kunnen participeren in de maatschappij.

Eigen trainers

Bij IBN werken ze met eigen trainers. Volgens Harm heeft dit veel voordelen. Zij weten wat er speelt binnen IBN en hebben korte lijnen met de werkvloer. Ook kunnen ze inhoudelijk goed aansluiten op de situatie bij IBN, bijvoorbeeld door een les over de vluchtroute in het gebouw. Ook sluiten ze aan bij interesses van de medewerkers. Zo besteden ze een les aan de vraag welk telefoonabonnement het goedkoopst is of ze leren medewerkers een kaart te schrijven aan een familielid. Een vaak gehoord probleem is dat het lastig is om de NT1-doelgroep te bereiken. Bij IBN speelt dit niet: bijna 60% van de cursisten is in Nederland geboren. Cursisten worden ingezet als interne ambassadeur. Zo maken zij het voor collega’s makkelijker om ook de stap naar de les te zetten.

Bekijk de presentatie van Harm van Zutphen en lees meer over de taalactiviteiten van IBN.

Gesprekskompassen van Stichting Lezen en Schrijven

Michel Sträter van Stichting Lezen en Schrijven gaf een aantal voorbeelden van bedrijven die een geïntegreerde aanpak hebben van taalvaardigheid en andere vaardigheden, zoals omgaan met geldzaken, gezondheid, veilig werken (VCA) en leren omgaan met de computer. Ook vertelde hij over nieuw aanbod van de stichting, zoals de Gesprekskompassen. Deze zijn er nu voor de thema’s ‘Werk en werkzoekenden’ en ‘Schulden en armoede’. In deze kompassen staan praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren. Een ander praktisch hulpmiddel voor werkgevers is ‘Taal met sterren’. Dit bestaat uit verschillende receptenkaarten om aan de slag met de taalvriendelijkheid van jouw organisatie. Bekijk de presentatie van Michel Sträter.

Het Begint met Taal: voor de NT2-doelgroep

Elise Zomer vertelde hoe de non-profitorganisatie Het Begint met Taal vrijwilligersorganisaties en werkgevers ondersteunt die taalcoaching (willen) aanbieden aan NT2-sprekers. Dit kan bijvoorbeeld door taalmaatjes op de werkvloer te trainen. Ook is er een laagdrempelige methode die door taalmaatjes en vrijwilligers zonder leservaring eenvoudig kan worden ingezet: SpreekTaal. Ook is er een online tool die coaches en taalmaatjes op eenvoudige wijze ondersteunt met tips en instructies. Voordeel van deze tool is dat je als projectleider ook eenvoudig kan monitoren waar taalcoaches/maatjes tegenaan lopen of waar het goed gaat.

Bekijk de presentatie van Elise Zomer.

Kennisgroep Taal

Aan de Kennisgroep Taal SW, die SBCM sinds 2016 faciliteert, nemen SW-bedrijven deel die investeren in Taal op de werkvloer en die zijn aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het ministerie van SZW en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. Meer informatie over de kennisgroep en het Taalakkoord vind je op onze website op de pagina Taal op de werkvloer.

Ook aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers, maar nog geen deelnemer aan de kennisgroep Taal SW? Neem dan contact op met Paula Mensink, projectleider SBCM.

E: p.mensink@caop.nl