Subsidie voor opleidingstraject bij laaggeletterdheid

Subsidie voor opleidingstraject bij laaggeletterdheid

Vanaf 1 juni 2019 geeft Tel mee met Taal subsidie voor een taal- of rekencursus, een cursus digitale vaardigheden of andere opleidingsactiviteiten die laaggeletterdheid voorkomen of verminderen. Je kunt de subsidie aanvragen tot uiterlijk 30 september.

Opleidingstrajecten

Als werkgever of als samenwerkingsverband kun je de subsidie aanvragen voor scholing die leidt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Je kunt de subsidie gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. De kosten voor dat soort opleidingstrajecten worden tot maximaal 80 procent vergoed. Je kunt ook een externe partij, zoals een taalaanbieder, machtigen om de aanvraag namens jouw bedrijf te doen.

Subsidie aanvragen

Vraag de subsidie aan via de website van Tel mee met Taal. Dat kan tot uiterlijk 30 september 2019. Wees wel snel, want ‘op is op’.

Tel mee met Taal is een gezamenlijk programma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS om laaggeletterdheid terug te dringen.