SW-bedrijven rookvrij met Toolbox Aanpak Roken

SW-bedrijven rookvrij met Toolbox Aanpak Roken

De Toolbox Aanpak Roken biedt praktische handvatten en inspiratie aan SW-bedrijven om stappen te zetten naar een rookvrije(re) organisatie. Er is veel gezondheidswinst te behalen door stoppen met roken te bevorderen, vooral binnen SW-organisaties waar relatief veel medewerkers roken.

Ervaringen van SW-bedrijven

Vijf SW-bedrijven: Impact, Paswerk, Presikhaaf, Stroomopwaarts en Weener XL namen deel aan de pilot ‘Leren stoppen met roken’ van SBCM. Samen met co√∂rdinatiepunt ‘stoppen met roken’ van het Trimbos-instituut zetten ze stappen op weg naar een rookvrije organisatie. Hun ervaringen en de kennis van het Trimbos-instituut leidden tot de handreiking Aanpak Roken. De handreiking bevat achtergrondinformatie, voorbeelden uit de praktijk, tips en een checklist om te komen tot een visie op en aanpak van roken die past bij de organisatie.

Pijlers van een rookvrij bedrijf

Een rookvrij bedrijf heeft een heldere visie op roken die op drie pijlers is gebaseerd.

  1. Een rookbeleid waarin onder meer is vastgelegd of, en zo ja, op welke plek(ken) onder werktijd gerookt mag worden. Ook staat daarin welke sancties worden toegepast bij overtreding en op welke wijze rokers ondersteund worden als zij willen stoppen.
  2. Handhaving van het rookbeleid. Goed beleid valt of staat met de naleving. Hoe wordt handhaving van het beleid geborgd en bij wie is dit belegd?
  3. Ondersteuning bij stoppen met roken. Stoppen met roken en het volhouden is lastig. Dat lukt beter door medewerkers die willen stoppen met roken te ondersteunen, bijvoorbeeld met behulp van een groepstraining Stoppen met Roken.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM:

E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 09 56 34