Tevredenheid medewerkers SW-branche blijft hoog

Tevredenheid medewerkers SW-branche blijft hoog

Medewerkers in de SW-branche geven hun werk en collega’s een heel ruime voldoende. Dat blijkt uit de Benchmark MTO-SW 2018 van SBCM en onderzoeksbureaus SAMR en Effectory over de medewerkersbeleving in de SW-branche.

De medewerkers bij de sociale werkbedrijven geven een hoge score op vragen als: ‘Ik vind het leuk om te gaan werken’ (7,8), ‘Ik ben blij met mijn werk’ (7,8) en ‘Ik kan goed met mijn collega´s samenwerken’ (8,0). In vergelijking met de benchmark 2017 zijn de scores van de SW-branche op de werkgerelateerde vragen licht gedaald (het gaat dan om één tiende punt). De tevredenheid over de leidinggevende is licht toegenomen, zo blijkt uit de score op de vraag ‘Mijn leidinggevende helpt mij bij mijn werk’.

Kijken we naar het verschil tussen de groepen ‘groepsdetachering’, ‘individuele detachering’ en ‘beschut binnen’, dan zijn de ‘individueel gedetacheerden’ het meeste tevreden, maar wijkt het oordeel van de groepen ‘beschut binnen’ en ‘groepsdetachering’ daar niet veel vanaf. De staf en leidinggevenden zijn het minst tevreden. Dit is hetzelfde beeld als in 2017.

Onderzoek naar medewerkersbeleving

Het onderzoek naar medewerkersbeleving gebeurt via 11 stellingen die voorgelegd zijn aan de SW-bedrijven. In totaal zijn 25 bedrijven met 26.557 medewerkers benaderd voor het onderzoek en hebben 15.655 medewerkers de stellingen beantwoord. Dit komt neer op een responspercentage van ruim 58 procent.

Sinds 2016 wordt voor het onderzoek een vragenlijst gebruikt die is aangepast aan de Participatiewet. Een vergelijking met eerdere jaren is daardoor niet mogelijk. In de benchmark kunt u ook zien wat de verschillen zijn tussen de medewerkerstevredenheid in de SW-branche en in Nederland als geheel.

Bekijk de Benchmark MTO-SW 2018

Meer informatie over het MTO

Zelf aan de slag met het MTO van SBCM? Kijk op de productpagina van SBCM voor de vragenlijst, een handreiking en praktijkverhalen.

Wilt u meer informatie over het medewerkerstevredenheidsonderzoek? Neem dan contact op met Arjan van der Borst, projectleider SBCM.

E: a.vanderborst@caop.nl
T:  06 20 54 23 58