Update ‘Samen aan de bal in de SW’

Update ‘Samen aan de bal in de SW’

Veel SW-medewerkers zijn laaggeletterdheid, hebben psychosociale problemen of leefstijlissues. Ook vergrijst de Wsw-doelgroep. Daarom is SBCM begin 2019 gestart met het meerjarenplan ‘Samen aan de bal in de SW’, dat mede mogelijk wordt gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Regionale leerkringen

In 2018 heeft SBCM een lerend netwerk opgestart. Dit netwerk is dit jaar uitgebreid met drie regionale leerkringen. Ongeveer 50 enthousiaste professionals van 30 SW-bedrijven en gemeenten delen er hun kennis en ervaringen en diepen gezamenlijke thema’s uit. Iedere deelnemer is binnen de eigen organisatie met het thema aan de slag gegaan en heeft een persoonlijk leerdoel geformuleerd. Tijdens de bijeenkomsten wordt op deze leerdoelen gereflecteerd. De netwerken zijn dit jaar al twee keer een dagdeel bijeen gekomen. Deelnemers bepalen zelf de agenda, dus die verschilt per leerkring.

Ik ben aan de bal

SBCM heeft samen met de leerkringen de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ ontwikkeld. De bijbehorende toolbox is in juli gelanceerd en zit boordevol instrumenten om binnen de eigen organisatie een campagne op te zetten om medewerkers en leidinggevenden bewust te maken van duurzame inzetbaarheid. Wil je meer weten over de toolbox en hoe je daar je eigen campagne van kunt maken? Kom dan op 2 oktober naar de inspiratiesessie.

Pilot Werksoorten en gespreksatelier

SBCM start na de zomer samen met 3 SW-organisaties de pilot ‘Werksoorten’ om te verkennen hoe negatieve effecten van minder diversiteit aan werksoorten tegen kunnen worden gegaan. Daarnaast wordt er binnen een SW-organisaties een gespreksatelier opgezet. Het voeren van een goed gesprek tussen medewerker en leidinggevende is immers een randvoorwaarde voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers en professionals kunnen hier extra voor worden toegerust.  Daarom wordt in het gespreksatelier samen met medewerkers op zoek gegaan wordt naar wat werkt om tot het goede gesprek te komen. De tools die in het atelier worden gemaakt komen breed beschikbaar. Net als de uitkomsten van de pilot werksoorten.

MZSW-congres

Maar er komt nog veel meer. Zo staat duurzame inzetbaarheid ook op de agenda van het MZSW-congres op 3 oktober, zijn er werksessies over anders (mobiel) leren en wordt er een training voor ondernemingsraden ontwikkeld.

Meer informatie

Heb je vragen over de verschillende onderdelen van de campagne? Of wil je ondersteuning bij het opstarten van duurzame inzetbaarheid in je eigen organisatie?

Neem dan contact op met: Diana Lettink. projectleider SBCM
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22095634

Of

Arjan van der Borst, projectleider SBCM
E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 20542358