Vraag een gratis PR-pakket aan over de WERK-portal.nl

Vraag een gratis PR-pakket aan over de WERK-portal.nl

September is de maand van Leren en werken.  Een mooie gelegenheid om (extra) aandacht te geven aan de ontwikkeling van je medewerkers. Bijvoorbeeld door de gratis WERK-portal.nl onder de aandacht te brengen. Je kunt hiervoor tot en met september 2019 een gratis PR-pakket opvragen bij SBCM.

Met de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl kunnen werknemers en werkzoekenden zonder startkwalificatie hun kansen op (behoud van) werk vergroten. Op de portal staan programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en werk, omgaan met de computer en social media. Bekijk de promovideo.

De programma’s kunnen zelfstandig doorlopen worden, maar lenen zich ook goed om in groepsverband en/of in combinatie met andere leermiddelen te worden ingezet. Op de WERK-portal.nl vind je onder de knop ‘Voor organisaties’ diverse materialen die je kunt inzetten om de WERK-portal.nl binnen je organisatie onder de aandacht te brengen. Het gratis PR-pakket van SBCM bestaat uit posters, flyers en pennen (max 50 stuks).

De maand van Leren en Werken is een initiatief van de Leerwerklokketten. Met deze landelijke campagne willen zij meer aandacht generen voor een Leven Lang Leren. De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio betrokken zijn bij leren en werken: onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, SBB en bedrijfsleven. Het Leerwerkloket is er voor iedereen met loopbaan- en scholingsvragen.