Zes goede voorbeelden van arbo in de praktijk

Zes goede voorbeelden van arbo in de praktijk

Hoe stimuleer en organiseer je gezond en veilig werken in de praktijk? SBCM vroeg SW-bedrijven die vorig jaar deel hebben genomen aan de Arbo-enquête naar hun goede praktijkvoorbeelden. Het resultaat? Zes inspirerende verhalen, verdeeld over drie thema’s.

De thema’s zijn:

  1. Anders organiseren van arbo in de organisatie
  2. De werkvloer actief betrekken bij handhaving van het arbobeleid
  3. In gesprek met medewerkers over arbo en arbeidsrisico’s

Lees de praktijkverhalen en doe je voordeel met de ervaringen van deze bedrijven voor je eigen organisatie.

Anders organiseren van arbo

Scalabor: de preventiemedewerker als specialist

Bij arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor in Arnhem is in 2018 bij elke divisie een preventiemedewerker aangesteld, vertelt KAM-coördinator Dik de Jong. De preventiemedewerkers zitten samen in een team en hebben elk hun eigen specialisatie op een van de RI&E-thema’s. Ze krijgen opleidingstijd en 4 uur per week om hun taken uit te voeren.
Lees meer

Diamantgroep: platform voor kennisuitwisseling

Leerwerkbedrijf de Diamantgroep heeft na een wijziging in de organisatiestructuur onderzocht hoe de verantwoordelijkheid voor arbozaken beter kan worden belegd. De taken van de arbocoördinatoren zijn nu meer decentraal belegd: in ieder team is er een preventiemedewerker die naast de manager staat. In een organisatiebreed platform wisselen de preventiemedewerkers kennis uit met onder meer de OR, BHV en de directie. Het platform heeft ook een adviserende rol.
Lees meer

Werkvloer betrekken bij arbobeleid

Avres: Preventietaak rouleert onder SW-medewerkers

Avres heeft per locatie een SW-medewerker die medeverantwoordelijk is voor preventiebeleid. De functie rouleert, zodat alle medewerkers leren om scherp te blijven op preventie en veiligheid. Dit werkt verrassend goed en maakt veiligheid tot een gedeelde verantwoordelijkheid.
Lees meer

EMCO-groep: Arbogroepjes inspecteren zelf werkvloer op veiligheid

Bij de EMCO-groep lopen medewerkers zelf regelmatig inspectierondjes om de veiligheid van het werk in de gaten te houden. Deze arbogroepjes, die werken op vrijwillige basis, brengen de arboregels dicht bij de werkvloer.
Lees meer

Overige thema’s en praktijkvoorbeelden

In de SBCM-nieuwsbrief delen we iedere keer de praktijkverhalen van een nieuw thema. De praktijkverhalen bij de overige thema’s lees je hier dus binnenkort.