Coronacrisis en de gevolgen voor de activiteiten van SBCM

Coronacrisis en de gevolgen voor de activiteiten van SBCM

De coronacrisis beheerst op dit moment het nieuws en debatten, maar vooral ook ieders persoonlijke leven en werk. Extra zorg en aandacht gaan terecht uit naar mensen met een kwetsbare gezondheid. Een deel daarvan werkt in sociale werkbedrijven, die hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Het is mooi om te zien hoe SW-bedrijven de balans zoeken door enerzijds mensen met een kwetsbare gezondheid te ontzien, en anderzijds waar mogelijk door te gaan met het werk en de opdrachten. Daarbij speelt ook mee dat bedrijven willen voorkomen dat mensen thuis in een isolement raken.

Wij wensen iedereen die in of voor de SW-bedrijven werkt, heel veel sterkte, wijsheid en saamhorigheid toe in deze moeilijke periode.

Vragen en tips

Om elkaar te helpen, vragen wij goede tips en je vragen te delen. Dat kan via onze speciale coronapagina.

Activiteiten SBCM

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van SBCM. De medewerkers van SBCM werken thuis door en blijven bereikbaar voor vragen. Voor de geplande activiteiten in de komende periode gaan we kijken of die verschoven moeten worden of in andere vorm door kunnen gaan. Ook zullen we waar mogelijk inspelen op nieuwe behoeften en kennisvragen rond inzetbaarheid, verzuim, medezeggenschap en veilig werken. Via onze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van alle ontwikkelingen.