Doe mee met de verzuimbenchmark SW

Doe mee met de verzuimbenchmark SW

Alle SW-bedrijven en sociale ondernemingen die aangesloten zijn bij Cedris, zijn uitgenodigd om (weer) mee te doen aan de verzuimbenchmark SW. De uitnodiging is verstuurd naar de contactpersonen die bij ons bekend zijn. Doe je ook weer mee?

SBCM en Cedris vragen twee keer per jaar de verzuimcijfers op bij SW-bedrijven. Organisaties die deelnemen, ontvangen een persoonlijk rapport met daarin het verzuim van de eigen organisatie afgezet tegen het verzuim in de branche. Het rapport is in Excel, zodat je organisatie desgewenst ook andere figuren en rapporten kan genereren. Daarnaast ontvangen deelnemende bedrijven de factsheet verzuim, waarin de landelijke ontwikkelingen op het gebied van verzuim staan beschreven.

In eigen beheer, toekomstbestendig en vertrouwd

Cedris en SBCM hebben besloten de benchmark verzuim in eigen beheer uit te voeren. Op die manier beschikken we zelf over de data, kunnen we direct sturen op de respons en aanvullende analyses doen. Via een werkgroep en een werksessie vorig jaar is de behoefte van SW-bedrijven gepeild. Zij  hebben aangegeven dat de huidige benchmark prima functioneert en dat ze graag willen dat deze zo veel mogelijk hetzelfde blijft. Tegelijkertijd bestaat sterk de wens om meer te weten over nieuwe doelgroepen die werkzaam zijn in de bedrijven. Aan de hand hiervan is een nieuwe uitvraag ontwikkeld. Vorig jaar is deze voor de eerste keer uitgezet. Nu is het tijd om het verzuim van 2019 op te maken.

Wat is nieuw?

  • Frequentie van de benchmark naar halfjaarlijkse uitvraag en rapportage
  • Opsplitsing in niet-gesubsidieerd en gesubsidieerd personeel (categorie Wsw blijft bestaan)
  • Optioneel voor bedrijven: opsplitsing in categorie Beschut werk en categorie Participatiewet
  • Een nieuwe manier van rapporteren:
    • Een rapport met eigen verzuimcijfers gerelateerd aan de landelijke benchmark in Excel-formaat
    • Met één druk op de knop een printbare versie of zelf aan de slag met de data en je eigen grafieken genereren

Doe je ook mee?

Alle SW-bedrijven hebben inmiddels een mail ontvangen met daarin een link naar de vragenlijst. De mail is verzonden naar de bij ons bekende contactpersonen. Ben je verantwoordelijk voor de verzuimregistratie  in je organisatie en heb je geen mail ontvangen? Vraag deze dan aan bij Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 095 634

Meer informatie

Voor vragen kun je ook contact opnemen met Diana, of met Joran de Does van Cedris:
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 10 484 834