Kenniskring Taal SW van 29 juni verplaatst naar 19 oktober 2020: over taalvaardiger maken van statushouders

Kenniskring Taal SW van 29 juni verplaatst naar 19 oktober 2020: over taalvaardiger maken van statushouders

We zijn blij dat we een nieuwe datum hebben om de door corona uitgestelde kenniskring Taal SW te organiseren: maandag 19 oktober van 12.30 tot 16.00 uur. Verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op www.sbcm.nl/taal. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het hebben over manieren om statushouders taalvaardiger te maken. Ook gaan we in op de nieuwe inburgeringswet die ingaat op 1 juli 2021. Dat lijkt ver weg, maar deze zogenaamde Z-route biedt best wat uitdagingen waar SW-bedrijven zich op moeten voorbereiden. Je kunt je nu aanmelden voor deze bijeenkomst.

De Z-route

De Z-route is een intensieve route in het nieuwe inburgeringsstelsel, waarin inburgering en participatie stevig worden gecombineerd. Deze route is erop gericht dat ook inburgeringsplichtigen die niet of nauwelijks een opleiding hebben gehad, met een zeer lage leerbaarheid of analfabeet zijn een passend aanbod krijgen. Het doel is om de inburgeraars in deze route zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in Nederland door ze op een voor hen zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal te laten leren en ze voldoende handvatten mee te geven om in Nederland zelfstandig hun weg te vinden.

Programma bijeenkomst

De Z-route en begrippen als PIP worden uitgelegd en toegelicht in een presentatie over de nieuwe inburgeringswet door Eeuwout Bauer van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW. Twee collega’s van sociale werkbedrijven vertellen vervolgens over hoe zij nu taalverwerving vormgeven in trajecten met statushouders en hoe zij verwachten dat dit in de toekomst gaat veranderen door de nieuwe inburgeringswet.

Natuurlijk horen we tijdens de bijeenkomst ook graag de ervaringen met statushouders bij andere SW-bedrijven. En we zijn benieuwd welke mogelijkheden en kansen jullie zien bij de nieuwe inburgeringswet.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Over de kennisgroep Taal

De kennisgroep Taal is ontstaan naar aanleiding van het Taalakkoord Werkgevers waar SBCM en circa 20 SW-bedrijven bij zijn aangesloten. Deze bedrijven hebben de ambitie uitgesproken om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Lees hierover meer in het artikel van het SW-Journaal van februari 2020. In de kennisgroep leren bedrijven van elkaars aanpakken. Verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op www.sbcm.nl/taal.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de kennisgroep Taal kun je contact opnemen met Paula Mensink, projectleider SBCM.

E: p.mensink@caop.nl