Kenniskring Taal op 29 juni over taalvaardiger maken van statushouders

Kenniskring Taal op 29 juni over taalvaardiger maken van statushouders

Op 29 juni staat de kenniskring Taal SW gepland. We gaan het hebben over manieren om statushouders taalvaardiger te maken. Ook komt aan de orde wat de nieuwe inburgeringswet (die ingaat op 1 juli 2021) betekent voor SW-bedrijven. Je kunt je nu aanmelden voor deze bijeenkomst.

Programma

De bijeenkomst op 29 juni start met een presentatie over de nieuwe inburgeringswet door Eeuwout Bauer van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van SZW. Twee collega’s van sociale werkbedrijven vertellen vervolgens over hoe zij taalverwerving vormgeven in trajecten met statushouders. Werkbedrijf Lucrato werkt binnen de WerkClub samen met de gemeente Apeldoorn, VluchtelingenWerk, taalaanbieders en maatschappelijk organisaties. Het doel is statushouders te laten participeren door werk en (taal)onderwijs te combineren. WSD in Boxtel verzorgt sinds 2018 zelf een inburgeringsprogramma waarin werk centraal staat. De taal leren, staat volledig ten dienste van het werk.

Natuurlijk horen we tijdens de bijeenkomst ook graag de ervaringen met statushouders bij andere bedrijven. En we zijn benieuwd welke mogelijkheden jullie zien bij de nieuwe inburgeringswet.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni 2020 van 12.30 tot 16.00 uur bij Werkbedrijf Lucrato, Egerlaan 15 in Apeldoorn. Ook bedrijven die (nog) niet zijn aangesloten bij het Taalakkoord en/of deze kennisgroep, zijn van harte welkom.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Over de kennisgroep Taal

De kennisgroep Taal is ontstaan naar aanleiding van het Taalakkoord Werkgevers waar SBCM en circa 20 SW-bedrijven bij zijn aangesloten. Deze bedrijven hebben de ambitie uitgesproken om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Lees hierover meer in het artikel van het SW Journaal van februari 2020. In de kennisgroep leren bedrijven van elkaars aanpakken. Verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op www.sbcm.nl/taal.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de kennisgroep Taal kun je contact opnemen met Paula Mensink, projectleider SBCM.
E: p.mensink@caop.nl